ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΗΕ32)

Επισυνάπτεται η παρουσίαση που είχε γίνει από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για το θέμα της Ηλεκτρονικής Καταχώρησης των Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32) μαζί με κείμενο ερωτήσεων και απαντήσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΗΕ32)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ