ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Είναι με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία που παρακολουθούμε ως Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας την συνεχή επιβολή περιοριστικών μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας, μέσω των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, και τις επιπτώσεις που προκύπτουν στα ζητήματα που απασχολούν όλους τους Δικηγόρους, ήτοι τις εμφανίσεις ενώπιον των Δικαστηρίων και τη λειτουργία των Πρωτοκολλητείων.

 

Ως Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας τονίζουμε ότι η δικαιοσύνη, ως ουσιώδης υπηρεσία, πρέπει να συνεχίσει την λειτουργία της στο μέτρο βεβαίως του δυνατού και της αναλογικότητας και εφόσον ληφθούν και τηρούνται μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και φυσικά της υγείας των δικαστών, των δικηγόρων και όλων των λειτουργών των δικαστηρίων. Είναι τουλάχιστον παράδοξο η δικαιοσύνη να θεωρείται ουσιώδης υπηρεσία και οι δικηγόροι, ως συλλειτουργοί αυτής, να εμποδίζονται από την απρόσκοπτη άσκηση τους λειτουργήματος τους.

 

Η έκδοση διαταγμάτων περιοριστικών των ατομικών ελευθεριών θα πρέπει να γίνεται με την μεγαλύτερη φειδώ και εντός των πλαισίων που καθορίζει το Σύνταγμα και οι Διεθνείς Συμβάσεις υπό τις οποίες δεσμεύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Η διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών όλων ανεξαίρετα των πολιτών θα συνεχίσει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα μας, θέλοντας να τονίσουμε, αντιλαμβανόμενοι την σοβαρότητα της κατάστασης, πως αφενός κάποια ατομικά δικαιώματα επιδέχονται κάποιου περιορισμού προς την διασφάλιση της δημόσιας υγείας μεν, αφετέρου δε ο περιορισμός αυτός δεν δύναται και δεν επιτρέπεται να ανάγεται υπό τέτοιες περιστάσεις σε κατάργηση των σχετικών ατομικών δικαιωμάτων.

 

Ιδιαίτερη μνεία θεωρούμε πρέπει να γίνει ως προς στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους ως Κράτους Δικαίου, που ως τέτοιο πρέπει να εφαρμόζει και να σέβεται την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Προς τούτο δε, τονίζουμε την άμεση ανάγκη για τροποποίηση του Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου με την σύσταση της νέας Βουλής, ούτως ώστε τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας που εκδίδονται δυνάμει του Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου να επικυρώνονται από τη Νομοθετική εξουσία του κράτους.

 

Αναμένουμε από όλους την συνεργασία και την λήψη μέτρων και αποφάσεων προς τους πιο πάνω σκοπούς και δη τα οποία να διασφαλίζουν την λειτουργία της δικαιοσύνης και των δικηγορικών γραφείων υπό την τήρηση μέτρων και διαδικασιών που να παρέχουν επαρκή προστασία της υγείας του κοινού και των λειτουργών της δικαιοσύνης. Από πλευράς μας έχουμε ήδη προχωρήσει σε παραστάσεις και συζητήσεις σχετικά και θα σας κρατούμε ενήμερους.

 

Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ