ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021


ΠΙΝΑΚΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΔΑΥΙΔ Π.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - ΜΕΣΣΙΟΥ Π.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Μ. Κ. ΛΟΙΖΟΥ Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Λ. ΠΑΝΤΕΛΗ Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Φ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Σ. ΚΛΕΟΠΑ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Λ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΕΣ Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

ΧΡ. Ε. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ