ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2023
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2023
ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Τ. ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Α. ΔΑΥΙΔ Π.Ε.Δ.
Μ. ΑΜΠΙΖΑΣ Π.Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ.
ΧΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022