ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Τ. ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Α. ΔΑΥΙΔ Π.Ε.Δ.
Μ. ΑΜΠΙΖΑΣ Π.Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ.
Λ. ΠΑΝΤΕΛΗ Α.Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 01/11/2022


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Φ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ Α.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Σ. ΚΛΕΟΠΑ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Δ.
Γ. ΠΕΤΑΣΗ - ΚΟΡΦΙΩΤΗ Α.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ Ε.Δ.
Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κ. ΗΛΙΑ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ