ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Π.Ε.Δ.

Ε. ΕΦΡΑΙΜ Π.Ε.Δ.
  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
  • 11/01/2021

Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Π.Ε.Δ.
ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - ΜΕΣΣΙΟΥ Π.Ε.Δ.
ΧΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.Ε.Δ.

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ.
  • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
  • 12/01/2021

Ν. ΤΑΛΑΡΙΔΟΥ - ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Δ.
Α. ΠΑΝΤΑΖΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ Ε.Δ.

Λ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ε.Δ.
Μ. ΙΕΡΟΚΗΠΙΩΤΟΥ Ε.Δ.

Α. ΚΑΡΝΟΥ Ε.Δ.

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ε.Δ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ