ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023


ΠΙΝΑΚΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023ΠΙΝΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023ΠΙΝΑΚΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Φ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.Ε.Δ.
Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε.Δ.
Γ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΟΥ Π.Ε.Δ.
Λ. ΠΑΝΤΕΛΉ Π.Ε.Δ.
Μ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ Α.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Ξ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Α.Ε.Δ.
Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.Δ.
ΧΡ. Ε. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ Α.Ε.Δ.
Α. ΛΟΥΚΑ Ε.Δ.
Χ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Μ. Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023