ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2022ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2022


ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022


ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022


ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022


ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Α. ΔΑΥΙΔ Π.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ - ΜΕΣΣΙΟΥ Π.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

ΣΤ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΚΙΖΗ Π.Ε.Δ.
Φ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Σ. ΚΛΕΟΠΑ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

BACKLOG

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BACKLOG ΜΕΧΡΙ 2013

Ν. ΤΑΛΑΡΙΔΟΥ-ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Δ.