ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2024
ΠΙΝΑΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024ΠΙΝΑΚΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΠΙΝΑΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Φ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ Π.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.Ε.Δ.
Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε.Δ.
Γ. ΚΥΘΡΑΙΩΤΟΥ Π.Ε.Δ.
Λ. ΠΑΝΤΕΛΉ Π.Ε.Δ.
Μ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ Α.Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Ξ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Α.Ε.Δ.
Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε.Δ.
ΧΡ. Ε. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ Α.Ε.Δ.
Α. ΛΟΥΚΑ Ε.Δ.
Χ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Μ. Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Κ. ΗΛΙΑ Ε.Δ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ε. Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ε.Δ.