ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  • Γιώργος Κωνσταντινίδης
  • Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου
  • Δημήτρης Καϊλης

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΊΑ, ΦΟΡΕΙΣ

  • Γιάννα Ρούσου
  • Κυριάκος Πανάγος
  • Χαρίλαος Βελάρης

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

  • Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου
  • Νικόλας Κουρσάρης
  • Στέφανος Σκορδής

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ

  • Γεωργία Στεφάνου
  • Στέφανος Σκορδής
  • Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου
  • Γιώργος Κωνσταντινίδης

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  • Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου
  • Νικόλας Κουρσάρης
  • Δημήτρης Καϊλης

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

  • Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου
  • Γιάννα Ρούσου
  • Γεωργία Στεφάνου

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

  • Μιχάλης Βορκάς
  • Νικόλας Κουρσάρης
  • Στέφανος Σκορδής
  • Γιώργος Κωνσταντινίδης
  • Δημήτρης Καϊλης
  • Χριστόδουλος Παπαχρυσοστόμου
  • Χαρίλαος Βελάρης
  • Γιάννα Ρούσου
  • Ήρα Ιωάννου Αιμιλιανίδου
  • Γεωργία Στεφάνου
  • Κυριάκος Πανάγος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ