2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ I-JUSTICE

Ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας κ. Νικόλας Κουρσάρης μαζί με τον β. Γραμματέα κ. Δημήτρη Καϊλη και τον εκπαιδευτή κ. Χαράλαμπο Νικολάου πραγματοποίησαν σήμερα σε συνεργασία με τους Έντιμους Δικαστές κ.κ. Λ. Πασχαλίδη και Μ. Χαραλαμπους αλλά και με πρωτοκολλητές, συνάντηση σε σχέση με την πιλοτική εφαρμογή του i-justice η οποία θα αρχίσει στις 12/04/2021. Σκοπός της συνάντησης ήταν οι εικονικές καταχωρήσεις εγγράφων και επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο.

 

Κατά την διαδικασία εντοπίστηκαν ζητήματα τα οποία αφορούσαν κυρίως στη χρήση του συστήματος ειδικότερα από την πλευρά του Δικαστηρίου.

 

Συμφωνήθηκε από όλες τις πλευρές να διευθετηθεί άμεσα συνάντηση με όλους τους αρμόδιους φορείς επί του θέματος και για το λόγο αυτό η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας θα παραδώσει αύριο σχετική επιστολή προς τον Έντιμο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κ. Λ. Καλογήρου.

 

Ως Επιτροπή είμαστε έτοιμοι μόλις γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και/ή διευκρινήσεις να προβούμε άμεσα σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναριών προς όλους τους συναδέλφους σε σχέση με τη χρήση του συστήματος.

 

Εκ της Επιτροπής.

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ