Το δικηγορικό γραφείο A.P.PAVLOU LLC

επιθυμεί να προχωρήσει σε πρόσληψη έμπειρου δικηγόρου τουλάχιστον πενταετής εμπειρία

για τις ανάγκες του

δικαστηριακού τμήματος στη Λευκωσία και την Πάφο.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην

ηλεκτρονική διεύθυνση info@pavloulaw.com.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ