Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ετοιμασία αποφάσεων, διαταγμάτων και καταλόγων εξόδων στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη από ποτέ καθυστέρηση.

Για το θέμα αυτό πραγματοποιήσαμε αρκετές συναντήσεις με τους αρμοδίους μεταξύ των οποίων και με την Υπουργό Δικαιοσύνης, την οποία συναντήσαμε στις 03/02/2023 και της εκθέσαμε το μέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήματος.

Ειδικότερα τονίσαμε πως δεν δικαιολογείται η ύπαρξη 6 μόνον Πρωτοκολλητών στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας την ίδια ώρα που ο ίδιος αριθμός Πρωτοκολλητών υπάρχει στα Δικαστήρια Λεμεσού και Λάρνακας, στην δε Πάφο με συγκριτικά ελάχιστο αριθμό δικηγόρων υπάρχουν 5 Πρωτοκολλητές.

Καμιά αιτιολογία δεν χωρεί και στο γεγονός της ύπαρξης σήμερα μιας μόνο δακτυλογράφου, αναμένοντας από αυτήν να ανταπεξέλθει στον πολύ μεγάλο καθημερινά όγκο εργασίας.

Η πιο πάνω απελπιστική κατάσταση δεν αφήνει αλλά περιθώρια από το να θέσουμε χρονικά όρια επίλυσης του προβλήματος στους αρμοδίους. Σε αντίθετη περίπτωση η μοναδική επιλογή θα είναι λήψη δυναμικών μέτρων αντίδρασης.

Θα επανέλθουμε με τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας για επίλυση του θέματος.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ