ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – COVID19

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι σε όλους γνωστές οι δυσκολίες που έχουν προκύψει ένεκα της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης της που έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι συνέπειες των πιο πάνω επηρεάζουν τόσο την δικαιοσύνη όσο και τους λειτουργούς της.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η συνέχιση άσκησης της δικηγορίας με τα λιγότερα δυνατόν εμπόδια. Για να πετύχουμε τούτο χρειάζεται η συνεργασία όλων.

Ως εκ τούτου είναι θερμή παράκληση προς όλους σε περίπτωση στην οποία βρεθούν θετικοί στον κορωνοϊό  να εφαρμόζουν τα μέτρα αυτοπεριορισμού και όλα όσα προβλέπονται για σκοπούς προστασίας των ιδίων και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, οφείλουν να ενημερώνουν την Αρμόδια Αρχή για τις επαφές τους με σκοπό την ιχνηλάτηση και εντοπισμό των προσώπων που πιθανόν να έχουν προσβληθεί από την ασθένεια.

Υπάρχουν πληροφορίες πως συνάδελφοι που προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό παρά το ότι επισκέφθηκαν αίθουσες και γραφεία του Δικαστηρίου παρέλειψαν να αναφέρουν τούτο αρμοδίως ως όφειλαν, γεγονός που προκαλεί κινδύνους.

Παρακαλούμε όπως σε τέτοιες περιπτώσεις μην αποφεύγετε να ενημερώνετε πλήρως τις επαφές σας ως επίσης είναι θερμή παράκληση όπως φέρετε σε γνώση το γεγονός μέσω τηλέφωνου 22865511 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος senior.reg.nic@dc.judicial.gov.cy  στην Διοικητική Πρωτοκολλήτη του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κα Μαρία Χριστοδούλου για να λαμβάνονται έγκαιρα  τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης  στους χώρους του Δικαστηρίου αλλά και σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία είχατε έρθει σε επαφή.

Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ