SAFEPASS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Λ. , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (BACKLOG) & I-JUSTICE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Ενόψει και της επικείμενης έναρξης της δικαστικής περιόδου 2021-2022, επιθυμούμε να φέρουμε εις γνώση σας τα κάτωθι:

  1. Μέχρι νεωτέρας και σύμφωνα με το εν ισχύ Διάταγμα, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2021, του άρθρου 6 (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ), του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου ΚΕΦ. 260, η είσοδος όλων των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και κοινού, στα κτήρια και στις αίθουσες των Δικαστηρίων, ως επίσης και στις εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας θα γίνεται με την προσκόμιση ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων:

 

(Α)          Αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή

 

(Β)          Πιστοποιητικού εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού, ή

 

(Γ)          Αποδεικτικού στοιχείου αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης, ή

 

(Δ)          Του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate).

 

Ο έλεγχος των ανωτέρω θα γίνεται είτε από Αστυνομικό, ο οποίος θα είναι τοποθετημένος στην είσοδο του Δικαστηρίου, ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό ο οποίος, σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο αρνηθεί να παρουσιάσει τα υπό αναφορά αποδεικτικά, δεν θα του επιτρέπει την είσοδο στους χώρους του Δικαστηρίου. Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον πιο πάνω σκοπό, όσον αφορά την είσοδο στις εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου.

 

  1. Με την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας θα εφαρμοσθεί Πρόγραμμα Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Backlog). Για το σκοπό αυτό έχουν ορισθεί 8 Δικαστές, οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι για την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμουσών υποθέσεων που έχουν καταχωρηθεί μέχρι τις 31/12/2014.

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας θα επιδιώξει συνάντηση με τους εν λόγω Δικαστές, ώστε να καθοριστεί συγκεκριμένη πολιτική που θα ακολουθηθεί, κατά την εφαρμογή του προγράμματος backlog και για να ενημερωθούν εγκαίρως οι δικηγόροι που χειρίζονται τις εν λόγω υποθέσεις.

 

  1. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ijustice) έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις 21/07/2021 σε όλα τα Δικαστήρια εκτός από το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και σε σχέση με όλες τις δικαιοδοσίες εκτός από την Ποινική Δικαιοδοσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου, του Κακουργιοδικείου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η εφαρμογή λειτουργίας του ijustice αφορά μόνο τις νέες υποθέσεις που θα καταχωρίζονται, ενώ θα υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα και φυσικής καταχώρισης εγγράφων.

 

Είναι παρότρυνση μας όπως χρησιμοποιείτε το σύστημα των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων. Ως προς τούτο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας:

(Α)         έχει ορίσει υπεύθυνο άτομο, το οποίο θα εξυπηρετεί δικηγόρους – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας – στο χώρο του εντευκτηρίου του Συλλόγου, για όλο το μήνα Σεπτέμβριο του 2021.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, αρχής γενομένης από 1η Σεπτεμβρίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ. – 12.00 π.μ. και κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα μπορείτε να διευθετήσετε τηλεφωνικώς στο 22674594 από τις 30/08/2021. Κάθε ραντεβού θα είναι ανά καταχώριση και ανά δεκάλεπτο και σειρά προτεραιότητας θα έχουν δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία που δεν έχουν εξυπηρετηθεί ξανά προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι, σκοπός της πιο πάνω διευθέτησης δεν είναι η εξυπηρέτηση στις καταχωρίσεις, αλλά η επεξήγηση και εκμάθηση του συστήματος και του τρόπου καταχώρισης, ειδικότερα σε συναδέλφους που δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και/ή χειρισμού τους.

(Β)         έχει δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο queries@nba.org.cy, όπου οι δικηγόροι θα μπορούν να αποστέλλουν τυχόν απορίες ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή του συστήματος, τα οποία θα μελετώνται και θα απαντώνται άμεσα ή θα αποστέλλονται αναλόγως στο Ανώτατο Δικαστήριο ή στην ανάδοχο εταιρεία προς επίλυση.

  1. Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας επαναλαμβάνει τη θέση του, η οποία έχει εκφραστεί πολλάκις μέχρι σήμερα, ότι το «σύστημα» που ακολουθείται κατά τη διεκπεραίωση των «πρώτων εμφανίσεων» έχει ξεπεραστεί, δημιουργεί τεράστια προβλήματα τόσο στους δικηγόρους και τους διαδίκους όσο και στους υπαλλήλους των Δικαστηρίων, δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίες, υποβιβάζει τη ποιότητα των υπηρεσιών και επιφέρει τέτοιο συνωστισμό τους χώρους των Δικαστηρίων που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

 

Ως προς τούτο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας θα επιδιώξει συνάντηση με την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με σκοπό την έναρξη διαβουλεύσεων για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών ηλεκτρονικά.

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

28 Ιουλίου 2021

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ