ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  1. Είναι με μεγάλη μας λύπη που αναγκαζόμαστε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας σχετικά με ένα ζήτημα που αφορά όλους μας και το τρόπο διαχείρισης του ο οποίος θα έπρεπε να  είναι αυτονόητος. Δυστυχώς όμως παρά τα αυτονόητα βρεθήκαμε και πάλι στη θέση να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη προγενέστερη διαβούλευση μαζί μας. Το θέμα προκύπτει με το νέο πρόγραμμα λειτουργίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και δη τον τρόπο διαμοιρασμού των υποθέσεων στους Δικαστές, αφού όπως έχουμε πληροφορηθεί με την νέα δικαστική χρονιά η ανάθεση υποθέσεων ανά Δικαστή θα γίνεται με βάσει την χρονολογία τους, πχ κάποιος Δικαστής θα επιλαμβάνεται υποθέσεων μόνο των ετών 2019-2020, άλλη/ος Δικαστής των ετών 2017-2018 κοκ. Το αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται στην παρούσα για καλύτερη ενημέρωση σας.

 

  1. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η πιο πάνω μέθοδος θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και δυσκολίες αφού ξαφνικά θα κληθούμε να εκδικάζουμε υποθέσεις των ετών 2019 ή  2020 ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκδικάζουμε τις παλαιές υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμη (ετών 2013, 2014 κτλ).

 

  1. Το μέτρο αυτό πιστεύουμε ότι θα επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα δηλαδή όχι μόνο δεν θα επιλύσει το θέμα των παλαιών υποθέσεων που εκκρεμούν για αρκετά χρόνια αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα και καθυστερήσεις καθώς και λειτουργικά προβλήματα στα δικηγορικά γραφεία. Σχετικά έχουμε ζητήσει άμεση συνάντηση με την Διοικητική Πρόεδρο και θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

 

  1. Πέραν του πιο πάνω δυστυχώς και τα προβλήματα που αφορούν  τις καθυστερήσεις στην ψήφιση καταλόγων εξόδων και σύνταξη αποφάσεων και διαταγμάτων παραμένουν. Σχετικά με αυτά μετά την συνάντηση μας με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχαμε την 1/9/22 και συνάντηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή όπου αποφασίστηκαν τα πιο κάτω προς άμβλυνση του προβλήματος:

 

(α) Έχει ήδη αποσταλεί επιστολή στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου έτσι ώστε όλοι οι Πρωτοκολλητές (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ανωτάτου Δικαστηρίου) να αναλάβουν καταλόγους εξόδων που εκκρεμούν προς τον σκοπό της σύντομης ψήφισης τους.

 

(β) Να γίνουν παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και Υπουργεία για άμεση στελέχωση του τμήματος δακτυλογράφων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με επιπρόσθετο προσωπικό αφού οι υφιστάμενες λειτουργοί του τμήματος (συνολικά 4 τω αριθμώ για όλες τις δικαιοδοσίες) δεν μπορούν παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τους να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας.

(γ) Για επιτάχυνση των διαδικασιών εφεξής τα προσωρινά διατάγματα, τα διατάγματα εταιρειών και όσα αφορούν ανανέωση μέμο να ζητούνται την ίδια μέρα και οι δικηγόροι να ζητούν όπως ο φάκελος της υπόθεσης να αποστέλλεται αυθημερόν στο τμήμα δακτυλογράφων (θα δοθούν και σχετικές οδηγίες από την Διοικητική Πρωτοκολλητή). Εν συνεχεία οι δικηγόροι που ζητούν τα εν λόγω διατάγματα να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις με την αίτηση τους (στην βάσει της οποίας το εν λόγω διάταγμα εξεδόθη) σε μορφή word ως επίσης και εάν επιθυμούν προσχέδιο του συνταγμένου διατάγματος που θα ετοιμάζουν οι ίδιοι:

Για αστικές υποθέσεις:

 

Σοφία Χριστόδουλου:  sochristodoulou@papd.mof.gov.cy

Μαρία Γιαννάκη: myiannaki@dc.judicial.gov.cy

Για Γενικές Αιτήσεις: Αντιγόνη Ιωάννου:  aioannou@dc.judicial.gov.cy

Για εταιρείες:  Αντωνία Κουρέα:  akourea@ac.judicial.gov.cy

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

8 Σεπτεμβρίου 2022

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ