ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το νέο πρόγραμμα λειτουργίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας – Κερύνειας συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής του Συλλόγου μας.

Εκφράστηκε ως κοινή θέση όλων των μελών της Επιτροπής του ΔΣΛ ότι το νέο πρόγραμμα λειτουργίας του Ε.Δ. Λευκωσίας, ως ανακοινώθηκε τις τελευταίες μέρες, χρήζει επανεξέτασης και αποφασίστηκε να ετοιμαστεί σχετικό Υπόμνημα και να τεθεί υπόψη της  Διοικητικής Προέδρου σε συνάντηση που έχουμε ήδη ζητήσει.

Η θέση της Επιτροπής του Συλλόγου μας σχετικά με το ότι πρέπει να εκδικάζονται, αν είναι δυνατόν, ΟΛΕΣ οι υποθέσεις είναι δεδομένη. Εντούτοις, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με την υφιστάμενη κατάσταση, σε σχέση με τον αριθμό των παλαιών εκκρεμούντων υποθέσεων, το νέο πρόγραμμα λειτουργίας που επιχειρείται να εφαρμοσθεί όχι μόνο δεν θα εξυπηρετήσει τη δικαιοσύνη, αλλά ενδεχομένως να διαιωνίζει τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν.

Η Επιτροπή του Συλλόγου μας θεωρεί ότι θα πρέπει όλοι οι Δικαστές να αναλάβουν υποθέσεις όλων των ετών, ως η μέχρι και σήμερα πρακτική το απαιτούσε, και να εκδικάζονται οι υποθέσεις κατά χρονική σειρά προτεραιότητας.

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν οι παλιές υποθέσεις. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, και χωρίς λογική εξήγηση ή αναγκαιότητα, να αλλάζει η πρακτική που ακολουθήθηκε με το backlog, η οποία ως διαμήνυαν οι υπεύθυνοι ήτο πετυχημένη.

Επίσης, σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται και από το γεγονός ότι η απόφαση για εφαρμογή του μέτρου αυτού λήφθηκε απροειδοποίητα και χωρίς διαβούλευση. Μάλιστα δε, ως ενημερωθήκαμε υπάρχει αδυναμία επαρκούς και/ή έγκαιρης προειδοποίησης των δικηγόρων για το κατά πόσο η υπόθεση τους θα εκδικασθεί, καθώς το ίδιο το Πρωτοκολλητείο δεν μπορεί να προβεί σε εκ των προτέρων διαμοιρασμό των υποθέσεων στους Δικαστές. Από τη στιγμή που δεν είναι δυνατή η έναρξη εκδίκασης όλων των εκκρεμούντων υποθέσεων αποτελεί στοιχειώδες δικαίωμα των μελών μας να γνωρίζουν εκ των προτέρων και έγκαιρα αν θα ξεκινήσει η ακρόαση της υπόθεσης τους ώστε να ετοιμαστούν οι ίδιοι και οι μάρτυρες τους. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει θα προκαλέσει τεράστιες δυσκολίες σε πολλά δικηγορικά γραφεία αφού λογικά και αναμενόμενα οι δικηγόροι έδωσαν προτεραιότητα στην προετοιμασία των παλαιότερων υποθέσεων τους και κινδυνεύουν να βρεθούν προ εκπλήξεως ήτοι να κληθούν  να δικάζουν υποθέσεις πχ των ετών  2018 ή 2019 για τις οποίες δεν έχουν προετοιμαστεί επαρκώς. Πέραν αυτού, με την αναμενόμενη εφαρμογή της δικαστικής μεταρρύθμισης πιθανότατα οι πλείστες υποθέσεις να πρέπει να εκδικαστούν εξ’ υπαρχής (denovo), εφόσον πολλοί Δικαστές ενδεχομένως να προαχθούν στη θέση Εφέτη πολύ σύντομα, ενώ ζήτημα ενδεχομένως να προκύψει και με την εκδίκαση αιτήσεων επείγουσας φύσης όπως προσωρινών διαταγμάτων κτλ.

Περαιτέρω, το ως άνω μέτρο/πρόγραμμα θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας  αδικία στους πλείστους διαδίκους, οι οποίοι θα βλέπουν υποθέσεις μεταγενέστερων ετών από τις δικές τους να εκδικάζονται. Τούτο ενδεχομένως να επιφέρει διαμαρτυρίες, τριγμούς στις σχέσεις δικηγόρων-πελατών και απαξίωση του συστήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Απομένουν τρεις μήνες για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, γεγονός που θα επιφέρει σοβαρές αλλαγές στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια. Συνεπώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος κατά τρόπο επωφελή για τη δικαιοσύνη και όχι για να προκαλέσει πρόσθετη αναστάτωση και ταλαιπωρία σε όλους.

Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι το μέτρο αυτό πιστεύουμε ότι θα επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα επιλύσει το θέμα των παλαιών υποθέσεων που εκκρεμούν για αρκετά χρόνια, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που θα προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα και καθυστερήσεις καθώς και λειτουργικά προβλήματα στα δικηγορικά γραφεία.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης μας με την Διοικητική Πρόεδρο και θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

13 Σεπτεμβρίου 2022

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ