ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σε συνέχεια της συνάντησης μας με την Έντιμη Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κας. Λένας Δημητριάδου Ανδρέου ημερομηνίας 21/10/2020, επισυνάπτεται ανακοίνωση της Έντημης Προέδρου, για τον τρόπο λειτουργίας των Πολιτικών Υποθέσεων.

Ακολουθητέα πρακτική διεκπεραίωσης των πολιτικών υποθέσεων.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ