ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 10/09/2021 για το θέμα των εμφανίσεων στο Δικαστήριο, και δεδομένης της έξαρσης της Πανδημίας, σας πληροφορούμε πως κατόπιν συνάντησης με την Έντιμη Διοικητική Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αποφασίστηκαν τα εξής:

 

  1. Για όλες τις υποθέσεις Αστικής φύσεως που είναι ορισμένες για Ακρόαση οι δικηγόροι θα εμφανίζονται στο Δικαστήριο μόνο στην περίπτωση που ειδοποιούνται από αυτό πως η Ακρόαση θα διεξαχθεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα την νέα ημερομηνία ακροάσεως την ημέρα που η υπόθεση τους είναι ορισμένη. Νοείται πως τα πιο πάνω δεν ισχύουν για τις συνεχιζόμενες Ακροάσεις.

 

  1. Για όλες τις εμφανίσεις που αφορούν άλλες διαδικασίες, οι δικηγόροι θα αποστέλλουν ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΗΜΕΡΕΣ, πριν την ημερομηνία ορισμού, τα αιτήματα τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματέα του αρμόδιου Δικαστή. Ο σχετικός κατάλογος με τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματέων σας έχει ήδη αποσταλεί.

 

  1. Επιβάλλεται όπως όλοι οι δικηγόροι να έρχονται σε επικοινωνία με τους αντιδίκους τους για καλύτερη συνεννόηση πριν την αποστολή των μηνυμάτων τους, γεγονός που συμβάλει στην επιβοήθηση του Δικαστηρίου.

 

  1. Σε Ενδιάμεσες Αιτήσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση να αποστέλλονται οι γραπτές Αγορεύσεις με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματέα του Αρμόδιου Δικαστηρίου. Παράλληλα αυτές να καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο το πρωί της ίδιας ημέρας, πριν την ώρα που η Ενδιάμεση Αίτηση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Στην περίπτωση που ο δικηγόρος επιθυμεί να εμφανιστεί στην Ακρόαση για να τοποθετηθεί και προφορικά τότε να υποβάλλει το αίτημα του με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς την γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου για έγκριση και ενημέρωση του.

 

  1. Τα πινάκια των υποθέσεων θα συνεχίσουν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας. ( www.nba.org.cy ).

 

  1. Αφού το Δικαστήριο επιληφθεί των υποθέσεων την ημέρα που είναι ορισμένες, οι σχετικές οδηγίες του θα αναρτώνται στην πιο πάνω ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.

 

  1. Εισηγούμαστε όπως για τις καταχωρίσεις δικογράφων χρησιμοποιείται το i-justice ως οι προηγούμενες ανακοινώσεις μας ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Ως ήδη σας ενημερώσαμε από 1/2/2022 όλες οι νέες καταχωρήσεις θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

 

  1. Σας υπενθυμίζουμε πως με βάση νέα νομοθεσία Ένορκες Δηλώσεις μπορούν να γίνονται από συγκεκριμένους δικηγόρους, κάτι το οποίο προτείνουμε να εφαρμόσετε για αποφυγή προσέλευσης τόσο δικής σας όσο και των πελατών σας στα Πρωτοκολλητεία.

 

  1. Τα πιο πάνω ισχύουν για τις υποθέσεις Πολιτικής Δικαιοδοσίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Αναφορικά με τις υποθέσεις Ποινικής Δικαιοδοσίας θα επανέλθουμε το συντομότερο.

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ