ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Σ.Λ. i-justice

Αγαπητά Μέλη,

Κρίνουμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην παρούσα Ανακοίνωση, ούτως ώστε να παραθέσουμε τις θέσεις της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας όσον αφορά τα ζητήματα που απασχολούν όλους τους Δικηγόρους αυτή την περίοδο, ήτοι τις εμφανίσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, τη λειτουργία των Πρωτοκολλητείων και την επικείμενη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης i-justice.

Είναι με ιδιαίτερη ανησυχία που παρακολουθούμε και εμείς, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του i-justice, ειδικότερα λόγω και της υφιστάμενης κατάστασης που δημιουργείται από την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας, μέσω των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας, αλλά και της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ.30.12.2020, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας («ΔΣΛ») έχει εκφράσει κατηγορηματικά τη θέση του ότι η εφαρμογή του i-justice είναι εκ των ων ουκ άνευ,  για σκοπούς καλύτερης, ταχύτερης και ασφαλέστερης καταχώρισης εγγράφων, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης και ως προς τούτο ήταν και είναι στο πλευρό του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου («ΠΔΣ»), στηρίζοντας τις προσπάθειες του, ώστε να εφαρμοσθεί το εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα με τις λιγότερες δυνατόν ελλείψεις και χωρίς να επηρεάσει τους δικηγόρους κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.

Ως προς την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, ο ΔΣΛ έχει εκφράσει από τις 3 Δεκεμβρίου του 2020 τις ανησυχίες του και ζητούσε μέσω επιστολής προς τον ΠΔΣ να ενημερωθεί για τις εξελίξεις, αλλά και να απαντηθούν σοβαρά ερωτήματα που εγείρονταν σχετικά με την εφαρμογή του i-justice. Όρισε επίσης άτομα για να συμμετέχουν στην ομάδα εκπαιδευτών του ΠΔΣ, τα οποία θα έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των μελών του και θα παράσχουν βοήθεια σ’ αυτά για χρονική περίοδο που θα ανακοινωθεί όταν και εφόσον το σύστημα τεθεί σε εφαρμογή, τα οποία άτομα ανάλωσαν ήδη πάρα πολλές ώρες και κόπους για την διόρθωση των ελλείψεων και/ή σφαλμάτων του συστήματος.

Από την πιο πάνω ημερομηνία μέχρι και σήμερα, ο ΔΣΛ είτε μέσω επιστολών, είτε μέσω ανακοινώσεων (βλ.ημερ.5/1/2021, 7/1/2021, 12/1/2021, 20/1/2021 και 28/1/2021), είτε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με αρμόδιους φορείς θέτει ότι είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση διόρθωση του i-justice έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό τουλάχιστον σε ένα αποδεκτό επίπεδο, η παραχώρηση μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του i-justice, με την παράλληλη δυνατότητα φυσικής καταχώρισης στα Πρωτοκολλητεία και η άμεση επαναλειτουργία των Πρωτοκολλητείων και Δικαστηρίων. Δεν νοείται η υποχρεωτική εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί, πολλοί εκ των δικηγόρων δεν είχαν τη δυνατότητα να το επεξεργαστούν ή να εκπαιδευτούν, όπως και αντίστοιχα τα Πρωτοκολλητεία και οι Δικαστές, ενώ παράλληλα φαίνεται να αμφισβητείται η αξιοπιστία του, λαμβανομένου υπόψη των παρατηρήσεων της ομάδας των εκπαιδευτών του ΠΔΣ.

Περαιτέρω, ο ΔΣΛ θέτει καθημερινά επί τάπητος και τις παράπλευρές συνέπειες που θα επιφέρει η υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος, χωρίς την παράλληλη δυνατότητα φυσικής καταχώρισης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι η κατάληξη των ήδη αγορασμένων χαρτοσήμων, δικηγοροσήμων κλπ τόσο από το Σύλλογο όσο και από δικηγορικά γραφεία ή δικηγόρους, οι προμήθειες που λάμβαναν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και η διαχείριση και το κόστος του συστήματος.

Ενόψει όλων των όσων αναφέρουμε ανωτέρω, ως Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας επαναλαμβάνουμε και ζητούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή τη δυνατότητα καταχώρισης εγγράφων με φυσική παρουσία, την άμεση διόρθωση και βελτίωση του i-justice, την παραχώρηση μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του i-justice, κατά την οποία να λειτουργεί παράλληλα με την δια ζώσης καταχώρηση, μέχρι να επιλυθούν όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα, αλλά και να υπάρξει από τις 08/02/2021 σταδιακό άνοιγμα και λειτουργία των Δικαστηρίων και των Πρωτοκολλητείων, στο μέτρο βεβαίως του δυνατού και λαμβανομένου υπόψη των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και κυρίως των δικαστών, των δικηγόρων και όλων των λειτουργών των δικαστηρίων.

 

Εκ της Επιτροπής.

03/02/2021

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ