ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.Σ.Λ. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 03/06/2021 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας έχει λάβει γνώση της χθεσινής (03/06/2021) ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δια της οποίας αποφασίστηκε όπως «από την 10η Ιουνίου 2021, τα Δικαστήρια λειτουργούν με βάση των όσων ίσχυαν προ της πανδημίας του κορωνοϊού».

Έχουμε ήδη αποστείλει επιστολή προς την Έντιμη Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου με την οποία θέτουμε τις θέσεις μας και με την οποία ζητάμε συνάντηση για διευκρινήσεις στη βάση της εν λόγο ανακοίνωσης.

Η επικοινωνία των μερών με το Δικαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά βήματα προόδου που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της δικαιοσύνης κι είμαστε βέβαιοι ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών και των δικηγόρων συμφωνεί μαζί μας ότι, θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρις ότου αντικατασταθεί από ένα μόνιμο σύστημα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Τυχόν επαναφορά των λεγόμενων «πρώτων εμφανίσεων» θα συνιστούσε άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί και είναι τουλάχιστον πρόωρο να επιτραπεί ο συνωστισμός δεκάδων ατόμων σε μικρές αίθουσες χωρίς προφανή λόγο.

Πάγια θέση μας είναι ότι, η φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο θα πρέπει να περιορίζεται στις ακροάσεις ή εκεί όπου κατ’ εξαίρεση το Δικαστήριο κρίνει ότι είναι αναγκαία.

Εκ της Επιτροπής

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ