ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 04/02/2021

Αγαπητοί Συναδέλφοι,

 

Στην βάσει της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 4/2/2021, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

 

(α) Από Δευτέρα, 8/2/21, θα επαναρχίσει η καταχώρηση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με την ίδια μέθοδο ως και προ του τελευταίου κλεισίματος των Πρωτοκολλητείων. Προς τον σκοπό αυτό θα επαναλειτουργήσει η αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου για καταχώρηση δικογράφων με την ίδια μέθοδο.

 

(β) Δυστυχώς 1 εκ των υπαλλήλων του Συλλόγου θα απουσιάζει τις επόμενες 2 εβδομάδες με άδεια ασθενείας. Γίνονται ήδη προσπάθειες για αναπλήρωση της και/ή εξεύρεσης άλλων λύσεων όμως θα παρακαλούσαμε όλους να επιδείξουν κατανόηση για τυχόν καθυστερήσεις όσον αφορά την πώληση χαρτοσήμων.

 

(γ) Προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας παρακαλούμε για τα εξής:

 

  • Όλοι όσοι προσέρχονται για αγορά χαρτοσήμων να έχουν συμπληρωμένο το έντυπο παραγγελίας χαρτοσήμων που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
  • Παραγγελίες χαρτοσήμων για ποσά πέραν των 200 ευρώ να αποστέλλονται από την προηγούμενη μέρα με φαξ στον Σύλλογο.
  • Όσοι θα επισκεφθούν τα γραφεία του Συλλόγου μόνο αναφορικά με τις αιτήσεις για ανανεώσεις αδειών να πράττουν αυτό μετά τις 12:00.

 

(δ) Αναφορικά με το θέμα του i-justice εν τέλει αναγνωρίστηκε, αυτό που τόσο καιρό τονίζαμε, ότι το σύστημα δυστυχώς δεν είναι ακόμη σε λειτουργίσιμη κατάσταση. Ως Σύλλογος έχουμε υπογραμμίσει και υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, όμως αυτό θα πρέπει όταν τεθεί σε εφαρμογή να εκσυγχρονίσει την δικαιοσύνη και να βοηθήσει στην λειτουργία της και όχι απλά να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Προς τον σκοπό της ει δυνατόν άμεσης εφαρμογής του συστήματος παράλληλα με τις καταχωρήσεις με την μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθείσα μέθοδο έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τους αρμόδιους και έχουμε ήδη προτείνει τρόπους συνεργασίας προς τον σκοπό της ετοιμασίας και ενεργοποίησης του συστήματος το συντομότερο δυνατό. Επαναλαμβάνουμε την ετοιμότητα και προθυμία μας για συνδρομή στο εν λόγω σκοπό με όλα τα μέσα που μας ζητηθούν.

 

Εκ της Επιτροπής.

5/2/21.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ