ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΑΡΩΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας καταδικάζει τις νέες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας αναφορικά με το παραλιακό μέτωπο της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων και καλεί τα αρμόδια σώματα και φορείς να αντιδράσουν προς προάσπιση του δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι με σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καταδικαστεί η προσπάθεια μονομερούς δημιουργίας τετελεσμένων αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο. Με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν καταδικαστεί όλες οι αποσχιστικές ενέργειες, έχουν κηρυχθεί αυτές παράνομες και άκυρες και ζητείται η άμεση ανάκλησή τους. Ρητά καταδικάζονται οποιεσδήποτε απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από πρόσωπα άλλα από τους νόμιμους κατοίκους της και ζητείται η μεταβίβαση της περιοχής αυτής.

Η νέα μονομερής τουρκική ενέργεια αποτελεί παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και υπονομεύει κάθε προσπάθεια εύρεσης λύσης σύμφωνης με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Η επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους συνιστά, σύμφωνα και με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, υποχρέωση της Τουρκίας η οποία δυνάμει και των αποφάσεων του ΕΔΔΑ ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί των κατεχομένων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην περιοχή. Η συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και ο τερματισμός της μονομερούς επιθετικότητας είναι υποχρέωση όλων, και ιδιαίτερα της Τουρκίας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας, της μοναδικής κατεχόμενης πρωτεύουσας της Ευρώπης, αναλαμβάνει την ενημέρωση όλων των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων και άλλων φορέων για τα νέα τετελεσμένα που επιχειρεί η Τουρκία σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λευκωσία 10/10/2020

Eκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ