ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ I-JUSTICE

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας επιθυμεί να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  • Σε όλες τις καταχωρήσεις οι οποίες γίνονται μέσω i-justice θα πρέπει να αναγράφεται σημείωση στο πάνω μέρος η λέξη «i-justice», σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται έγκριση τους από το Πρωτοκολλητείο.
  • Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ορισθεί 2 άτομα από τον Σύλλογο μας, τα οποία έχουν αναλάβει την εκπαίδευση των μελών μας κατόπιν προγραμματισμού ραντεβού, διάρκειας 15 λεπτών. Το ωράριο λειτουργίας των σημείων εκπαίδευσης θα είναι από τις 09:00 – 14:00 για μόνο διά ζώσης συναντήσεις και από τις 16:00 – 18:00 ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ. Για προγραμματισμό ραντεβού μπορείτε να απευθύνεστε στο 22674594. Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα των εν λόγω εκπαιδευτών θα περιορίζονται ΜΟΝΟ στο εκπαιδευτικό κομμάτι για την εξοικείωση με το σύστημα. Κατά συνέπεια, δεν θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση καταχωρήσεων δικογράφων και/ή πληρωμών.
  • Οι Πρωτοκολλητές έχουν μόνο υποβοηθητικό ρόλο στην λειτουργία του i-justice.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ