ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ I-JUSTICE

Σε σχέση με την εφαρμογή του i-justice θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ως ακολούθως.

 

Το σύστημα θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 12/04/2021 μέχρι τις 29/04/2021 στην Λευκωσία σε σχέση με τις Γενικές Αιτήσεις. Η καταχώρηση θα μπορεί να γίνεται και παράλληλη φυσική καταχώρηση στο Πρωτοκολλητείο. Επίσης το σύστημα θα εφαρμοστεί και στις υποθέσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.

 

Μετά τις 29/04/2021 το σύστημα θα εφαρμοστεί παγκύπρια για όλες τις δικαιοδοσίες με παράλληλη φυσική καταχώρηση μέχρι το τέλος Ιουνίου όπου οι καταχωρήσεις θα γίνονται μόνο μέσω του συστήματος.

 

Το σύστημα θα είναι ανοικτό για εικονικές καταχωρήσεις μέχρι την Πέμπτη 08/04/2021 και καλούμε όλους τους συναδέλφους όπως προβούν σε λειτουργία του συστήματος ούτως ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση του. Μετά την Πέμπτη το σύστημα θα απενεργοποιηθεί για να διαγραφούν όλα τα δεδομένα για να μπορεί να λειτουργήσει την Δευτέρα 12/04/2021.

 

Ως Επιτροπή θα ανακοινώσουμε σύντομα πρόγραμμα σεμιναρίων για εκπαίδευση όπως επίσης θα σας αποσταλούν στοιχεία επικοινωνίας των εκπαιδευτών για βοήθεια και καθοδήγηση.

 

Εκ της Επιτροπής.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ