ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ανακοινώσει ότι θα δέχεται αιτήσεις για ανάθεση υποθέσεων τροχαίας και φορολογίας, σε δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί από το Δήμο Λευκωσίας η 10η Οκτωβρίου μέχρι και την 10η Νοεμβρίου 2022.

Επισυνάπτεται η επιστολή του Δήμου Λευκωσίας.

Παρακαλείστε όπως οι σχετικές αιτήσεις εκ μέρους των δικηγόρων, υποβληθούν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας εντός της ως άνω προθεσμίας.

Τα σχετικά έντυπα επισυνάπτονται.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ