ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ανακοινώσει ότι θα δέχεται αιτήσεις για ανάθεση υποθέσεων τροχαίας και φορολογίας, σε δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί από το Δήμο Λευκωσίας η 6η Νοεμβρίου μέχρι και την 6η Δεκεμβρίου 2023.

Επισυνάπτεται η επιστολή του Δήμου Λευκωσίας.

–> ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Παρακαλείστε όπως οι σχετικές αιτήσεις εκ μέρους των δικηγόρων, υποβληθούν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας εντός της ως άνω προθεσμίας.

Τα σχετικά έντυπα επισυνάπτονται.

–> ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

–> ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Συναδελφικά,

Στέφανος Σκορδής

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ