ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ανακοινώσει ότι θα δέχεται αιτήσεις για ανάθεση υποθέσεων τροχαίας και φορολογίας, σε δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί από το Δήμο Λευκωσίας η 18η Οκτωβρίου μέχρι και την 18η Νοεμβρίου 2021.

Παρακαλείστε όπως οι σχετικές αιτήσεις εκ μέρους των δικηγόρων, υποβληθούν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας εντός της ως άνω προθεσμίας.

 

Συναδελφικά,

 

Μιχάλης Βορκάς

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ