Αντεξέταση: Σκοπός, Αρχές, Προετοιμασία και Κανόνες Εφαρμογής

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας θα είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει τον Δικηγόρο κ. Ηλία Στεφάνου, σε μια διαδικτυακή Διάλεξη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08/04/2021 με θέμα:

«Αντεξέταση: Σκοπός, Αρχές, Προετοιμασία και Κανόνες Εφαρμογής»

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ