0

Προς όλους τους Δικηγόρους – Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,   Σας ενημερώνουμε πως ένεκα προσωρινής δυσκολίας που προέκυψε στο θέμα αποδοχής δικογράφων στην αίθουσα του Συλλόγου μας, την επόμενη εβδομάδα οι καταχωρήσεις θα [...]