ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

Στις 26/11/2020 ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συνοδευόμενος από μέλη του Συμβουλίου είχε συνάντηση γνωριμίας με την Αναπληρώτρια Έφορο Εταιρειών, κα. Στάλω Παπαϊωάννου, στα γραφεία του Τμήματος του Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους δικηγόρους σε σχέση με το γραφείο και λειτουργίες του τμήματος του Εφόρου Εταιρειών και δόθηκε διαβεβαίωση από την Αναπληρώτρια Έφορο για διαρκή επικοινωνία και συνεργασία προς τον σκοπό επίλυσης τυχόν προβλημάτων και θεμάτων που πιθανόν να ανακύπτουν. Επίσης συμφωνήθηκε η έναρξη πιο στενής συνεργασίας μεταξύ Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και Εφόρου Εταιρειών με την διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων για τα μέλη του Συλλόγου μας. Από πλευράς της η Αναπληρώτρια Έφορος Εταιρειών ζήτησε να μεταφερθεί η παράκληση της όπως οι δικηγόροι χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των λειτουργών του Εφόρου Εταιρειών για επικοινωνία μαζί τους, αντί για το τηλέφωνο, αφού αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι με βάσει και τις εμπειρίες της πιο αποδοτικός και ταχύς. Οι εν λόγω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών (https://www.companies.gov.cy/gr/epikoinonia).

Ευχαριστούμε την Αναπληρώτρια Έφορο Εταιρειών για την φιλοξενία και την συνεργασία και είμαστε σίγουροι για την διατήρηση της επικοινωνίας και συνεργασίας στο μέλλον.

Εκ του Συμβουλίου.

Λευκωσία 2/12/2020 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ