ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κλιμάκιο της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Βορκά, είχε συνάντηση, τη Δευτέρα 23/11/2020, με την Πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου κ. Μαρίκα Παπαθωμά Καλλιγέρου.

Σκοπός της συνάντησης μας ήτο να διασφαλιστεί, εν μέσω της πανδημίας και της μεγάλης διασποράς του κορωνοιού που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, η διατήρηση του Διοικητικού Δικαστηρίου σε λειτουργία και η προώθηση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του, με την παράλληλη διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων και επισκεπτών στα Δικαστήρια.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα και τέθηκαν εισηγήσεις όσον αφορά τον περιορισμό εμφανίσεων με φυσική παρουσία, την έκδοση οδηγιών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, την έκδοση ενιαίων οδηγιών για την προώθηση κάθε υπόθεσης, τον καθορισμό διαφορετικής ώρας για τις υποθέσεις όπου κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία δικηγόρων, η αλλαγή αίθουσας σε περιπτώσεις όπου για μια υπόθεση εμφανίζονται πολλοί δικηγόροι και η έγκαιρη αποστολή πινακίων και οδηγιών.

Περαιτέρω, κατόπιν και της συνεννόησης με την κα Πρόεδρο, για υποβοήθηση του έργου των διοικητικών Δικαστών, αλλά και για τον περιορισμό εμφανίσεων στο Δικαστήριο με φυσική παρουσία, είναι προτροπή μας όπως απευθύνεστε άμεσα προς το Δικαστήριο, με ηλεκτρονικό μήνυμα τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης, θέτοντας το αίτημα και/ή τις οδηγίες που θα ζητούσατε από το Δικαστήριο, ως εάν η εμφάνιση σας γινόταν κανονικά με φυσική παρουσία ή ενημερώνοντας το κατά πόσον θα καταχωρηθεί ή όχι, εντός της δοθείσας προθεσμίας, το δικόγραφο που εκκρεμεί. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αποστέλλεται για όλες τις υποθέσεις κατόπιν συνεννόησης με όλους τους διαδίκους. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι άσκοπες εμφανίσεις και θα αποφεύγεται ο συνωστισμός στους χώρους και αίθουσες του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Τονίζεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στις 07/09/2020 και στην οποία αναγράφονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στενογράφων όλων των Δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου, ώστε η επικοινωνία να γίνεται απευθείας με το Δικαστήριο και όχι μέσω του Πρωτοκολλητείου. Για δική σας ευκολία παραθέτουμε πιο κάτω τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Ευχαριστούμε την Πρόεδρο για τη συνάντηση και την μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας και επιφυλασσόμαστε περαιτέρω για συνάντηση με όλους του Δικαστές του Διοικητικού Δικαστηρίου για πιο εκτενή συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, αλλά και της λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

 

 

Εκ της Επιτροπής

25 Νοεμβρίου 2020

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ