ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

Στις 05/11/20 αντιπροσωπεία του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας είχε συνάντηση με τον Έντιμο Πρόεδρο του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών κ. Χατζητζιοβάννη.

Στην συνάντηση παρούσα ήταν και η κα. Ανδριάνα Μαλεκίδου Πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής σημαντικά θέματα και προβλήματα που υπάρχουν στο εν λόγω Δικαστήριο:

ΚΤΗΡΙΑΚΟ  

Η τοποθέτηση αψίδας στην είσοδο του κτηρίου  δημιουργεί τεράστια προβλήματα λόγω του μικρού χώρου που υπάρχει. Θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για άμεση επίλυση του θέματος δεδομένου της έξαρση της πανδημίας και των επερχόμενων καιρικών συνθηκών.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος μας ανέφερε ότι ο χειρισμός  των υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων διεξάγεται ομαλά και δεν παρουσιάζει οποιονδήποτε πρόβλημα.

Οι δικηγόροι ενημερώνονται δύο μέρες προηγουμένως για την πορεία της υπόθεσης και για την νέα ημερομηνία εκτός όπου το Δικαστήριο δίνει οδηγίες στους Δικηγόρους να εμφανιστούν ενώπιον του για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από οποιονδήποτε διάδικο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος οι εμφανίσεις θα διεξάγονται χωρίς την φυσική παρουσία των διαδίκων.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος αποχώρησε και παρέμεινε η κα. Μαλεκίδου με την οποία συζητήσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.

Η κα. Μαλεκίδου ζήτησε την συνεργασία μας για την καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των δικηγόρων  και μας ανέφερε ότι θα ήταν παράκληση της όπως τηρούνται τα ακόλουθα σε σχέση τόσο με την σύνταξη όσο και την καταχώρηση των δικογράφων.

Συγκεκριμένα:

Α. Στο Τύπο 1  που αφορά την Αίτηση Εργατικής Διαφοράς θα πρέπει  να  αναγράφονται τα ακόλουθα:

α) Οι Διευθύνσεις των διαδίκων (θα πρέπει να αναγράφονται ορθά). Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι κάτοικος εξωτερικού αυτό θα πρέπει να αναγράφεται.

β) Ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας των αιτητών καθώς και ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

γ) Ο τόπος εργασίας και απόλυσης για καθορισμό της Δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.

δ) Το Δικηγορικό Γραφείο, η διεύθυνση του Δικηγορικού Γραφείου, το τηλέφωνο, το τηλεομοιότυπο και η ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Β.  Τα έντυπα Τύπος 1 και Τύπος 3  να καταχωρούνται σε τέσσερα (4) αντίγραφα στο σωστό χρώμα ήτοι:

ΤΥΠΟΣ 1 – ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ

ΤΥΠΟΣ 3 – ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

 

Γ. Τα χαρτόσημα να τοποθετούνται από προηγουμένως εκτός Πρωτοκολλητείου  λόγω  περιορισμένου χώρου για προστασία όλων.

Δ. Η επιδόσεις των αιτήσεων να προσκομίζονται έγκαιρα στο Πρωτοκολλητείο  για να τοποθετούνται στους φακέλους.

Ε. Οι Καταλόγοι Εξόδων να καταχωρούνται μαζί με το αίτημα των δικηγόρων για σύνταξη της απόφασης. (Drawn up)

ΣΤ. Ένορκες Δηλώσεις που γίνονται σε άλλα Δικαστήρια να φέρουν την σφραγίδα του εν λόγω Δικαστηρίου.

Ζ.  Η αίτηση για παράταση του χρόνου καταχώρησης του Τύπου 3 – Έγγραφο Εμφανίσεως  να συνοδεύεται από το Τύπο Διορισμού των Δικηγόρων σε μπλέ χρώμα.

Η. Οι δικηγόροι να ενημερώνονται για τον ορισμό των υποθέσεων από τα πινάκια και όχι μέσω τηλεφώνου.

Η κα. Μαλεκίδου μας παρέδωσε  Πίνακα Χαρτοσήμων που αφορά το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών τον οποίο επισυνάπτουμε προς βοήθεια όλων των δικηγόρων.

Ευχαριστούμε τον Έντιμο Πρόεδρο και την κα. Μαλεκίδου για την συνάντηση.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.pdf

 

Εκ του Συμβουλίου.

13/11/2020

 

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ