ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 

Στις 4/12/20 ο Πρόεδρος του συλλόγου μας συνοδευόμενος από μέλη του Συμβουλίου είχε συνάντηση με το Πρόεδρο του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κ. Τσαγγαρίδη.

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δικαστηρίου και την προώθηση των υποθέσεων με την παράλληλη  προστασία της υγείας τόσο των μελών μας, όσο και των εργαζομένων στα Δικαστήρια, με την πλήρη εφαρμογή από όλους των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί.

Συμφωνήθηκε η συνέχιση  του περιορισμού  των εμφανίσεων με φυσική παρουσία και την έκδοση οδηγιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Πρόεδρος μας ανέφερε ότι ο χειρισμός  των υποθέσεων  μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων διεξάγεται ομαλά και  δεν παρουσιάζει οποιονδήποτε πρόβλημα. Ζήτησε την συνεργασία μας για την καλύτερη λειτουργία και εξυπηρέτηση των δικηγόρων  και μας ανέφερε ότι θα ήταν παράκληση του όπως τηρούνται τα ακόλουθα:

Την αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων δύο μέρες προηγουμένως με σύντομα και  σαφή αιτήματα.

Οι ένορκες δηλώσεις που καταχωρούνται προς  απόδειξη των Διαζυγίων να καταχωρούνται 3 μέρες προηγουμένως  για να μπορούν να τοποθετούνται έγκαιρα στο φάκελο του Δικαστηρίου.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για την φιλοξενία και την συνεργασία και είμαστε σίγουροι για την διατήρηση της συνεργασίας.

 

Εκ του Συμβουλίου

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ