ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι  για σκοπούς ανανέωσης και πρώτης εγγραφής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας για το έτος 2021 παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

 

1. ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Συμπλήρωση και υπογραφή από τον κάθε Δικηγόρο της Δήλωσης / Βεβαίωσης Δικηγόρου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δήλωσης / Βεβαίωσης Δικηγόρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας queries@nba.org.cy

Οι Δηλώσεις / Βεβαιώσεις επισυνάπτονται.

ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

2. ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η Δήλωση / Βεβαίωση της εγγραφής Δικηγόρου θα εξετάζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Εφόσον η Δήλωση / Βεβαίωση Δικηγόρου πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής, τότε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας θα προβαίνουν στην έγκριση και υπογραφή.

 

3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Με την έγκριση και υπογραφή της Δήλωσης / Βεβαίωσης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα για σκοπούς πληρωμής της ετήσιας συνδρομής.

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα €20,00 για κάθε Δικηγόρο.

Σε περίπτωση που υπάρχει ετήσια συνδρομή για Δικαστική θυρίδα και / ή Locker θα υπάρχει επιπλέον χρέωση €20,00 και €35,00 αντίστοιχα.

Η πληρωμή θα διεκπεραιώνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στην Ελληνική Τράπεζα στο πιο κάτω λογαριασμό:

 

Στοιχεία λογαριασμού:

 

HELLENIC BANK

 

Account Name:       DIKIGORIKOS SYLLOGOS LEFKOSIAS

 

Account Number:   144-01-G46887-01

 

IBAN:                         CY22 0050 0144 0001 4401 G468 8701

 

 

Στην πληρωμή θα πρέπει να αναγράφεται:

 

  • ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ:

Ο Αριθμός Μητρώου του Δικηγόρου που προβαίνει στην ανανέωση της ετήσιας άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος για σκοπούς ελέγχου και αναγνώρισης.

 

  • ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Το όνομα της Δικηγορικής Εταιρείας και ο Α.Μ. κάθε Δικηγόρου που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή για σκοπούς ελέγχου και αναγνώρισης του Δικηγόρου / Δικηγορική Εταιρεία που διεξάγει την πληρωμή.

 

Η απόδειξη πληρωμής από την Ελληνική Τράπεζα θα πρέπει να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας queries@nba.org.cy, ως αποδεικτικό και να αναγράφεται στο κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος ο Α.Μ. κάθε Δικηγόρου.

 

4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Μετά την αποστολή της απόδειξης πληρωμής, θα ενημερώνεται το αρχείο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και θα εκδίδεται η απόδειξη πληρωμής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος για το 2021.

Η Δήλωση / Βεβαίωση Δικηγόρου και η απόδειξη πληρωμής της συνδρομής θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Δικηγόρο / Δικηγορική Εταιρεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Το Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας σε κάθε περίπτωση μπορεί να απαιτήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών και/ή εγγράφων πέραν των άνω αναφερομένων, προς πιστοποίηση της εφαρμογής των προνοιών του Περί Δικηγόρων Νόμου Κεφ. 2.
  • Σε περίπτωση που έχετε ήδη προσκομίσει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας την Δήλωση / Βεβαίωση θα ισχύει η προηγούμενη διαδικασία παραλαβής και πληρωμής.
  • Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημέρα για σκοπούς ανανέωσης της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος είναι η 31η Μαρτίου 2021.
0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ