ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ I-JUSTICE

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προκύπτουν στη λειτουργία του προγράμματος I-Justice, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διαχείριση των όποιων ζητημάτων.

 

Για ερωτήσεις ή αδυναμίες ανταπόκρισης του προγράμματος I-Justice, παρακαλούμε όπως αποστέλλετε στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@cba.org.cy,  με την αναλυτική καταγραφή αυτών.

 

Όταν υπάρχει κάποια επείγουσα ανάγκη σας παρακαλούμε όπως καλείτε άμεσα τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

 

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ