ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεξήχθη σήμερα διαδικτυακή συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου κα Ειρήνη Χριστοδούλου, ο κ. Ανδρέας Τσερκέζος, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Χρίστος Κληρίδης και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας κ. Μιχάλης Βορκάς.

 

Κατά τη συζήτηση παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, αλλά και ο ευρύτερος χώρος των Δικαστηρίων. Αποφασίστηκε όπως εξετασθούν οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις των εκπροσώπων των Δικηγόρων και όπως το συντομότερο δοθούν οι αναγκαίες λύσεις τόσο σε κατασκευαστικά θέματα, όσο και σε θέματα ασφάλειας των προσώπων, που χρησιμοποιούν τα κτήρια, να υπάρξει περισσότερη προσπάθεια σε θέματα καθαριότητας εντός και εκτός των αιθουσών, να επεκταθούν οι χώροι των αποχωρητηρίων και ειδικότερα να κατασκευασθούν χώροι για τους δικηγόρους. Περαιτέρω, συζητήθηκε και αποφασίστηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης του χώρου στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων. Σημειώθηκε επίσης η αναγκαιότητα κατασκευής, ως προσωρινό μέτρο, νέων αιθουσών για τους νέους Δικαστές, οι οποίοι θα προσληφθούν.

 

Τέλος, υπήρξε ενημέρωση ότι ο διεθνής διαγωνισμός για την έγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας υπολογίζεται για τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η δε ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί το 2026.

 

Εκ της Επιτροπής

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ