Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (Ηε32)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη διοργανώσαν διαδικτυακό σεμινάριο στις 11/12/2020 με θέμα:

«Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32)»

Το διαδικτυακό σεμινάριο τελείται υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ομιλητές του σεμιναρίου ήταν η Ελένη Κοντού, Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και η Κυριακή Παναγή, Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Αποκλειστικό θέμα ήταν η ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32) σύμφωνα με τα άρθρα 118-122 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Κυρίως εξηγήθηκε η έννοια της ημερομηνίας αναφοράς της εταιρείας και η ημερομηνία σύνταξης της ετήσιας έκθεσης. Επίσης παρουσιάστηκε πρακτικά ο τρόπος της ηλεκτρονικής υποβολής των ετησίων εκθέσεων.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση μαζί με κείμενο ερωτήσεων και απαντήσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΗΕ32)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ