ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 90 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, με αντικείμενο την παροχή νομικών υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων και όρων της συνημμένης Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών.

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα για ενημέρωση σας και πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ