ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Το δικηγορικό γραφείο Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου στη Λευκωσία δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα επιδότησης ασκουμένων.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Ικανότητα ατομικής και ομαδικής εργασίας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση constantinospapaioannou@live.co.uk

Τηλ. Επικοινωνίας: 22752201

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ