Ε.ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε

Το Δικηγορικό Γραφείο των Ε.ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα την Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει Δικηγόρο.

Καθήκοντα θέσης:

 1. Διεξαγωγή Ακροάσεων Πολιτικής και Ποινικής δικαιοδοσίας.
 2. Σύνταξη Δικογράφων
 3. Σύνταξη Ενδιάμεσων Αιτήσεων
 4. Σύνταξη Αγορεύσεων
 5. Διεξαγωγή πάσης φύσης Δικαστηριακή εργασία
 6. Διεξαγωγή εφ’ όλης της ύλης νομική και δικηγορική εργασία.

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Πτυχίο Νομικής ( ή αντίστοιχο προσόν).
 2. Εκπλήρωση της περιόδου άσκησης δικηγορίας και επιτυχία στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου.
 3. Εγγραφή στο Μητρώο Δικηγόρων.
 4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 5. Ικανότητα εργασίας κάτω υπό πίεση χρόνου και εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα.

Πρόσθετα Προσόντα:

 1. H κατοχή του τίτλου Barrister θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 2. H αποδεδειγμένη πείρα στην διεξαγωγή ακροάσεων πολιτικής ή/και ποινικής δικαιοδοσίας.
 3. Η κατοχή σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διπλώματος Barrister at Law κ.λ.π.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emlaw.com.cy.

Απολαβές αναλόγως προσόντων και πείρας.

Τηλέφωνο: 22-768787 .Τηλ/τυπο: 22-768704

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ