ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σήμερα σε εφαρμογή η προσωρινή διαδικασία καταχώρισης εγγράφων, η οποία εκτός και αν αποφασισθεί διαφορετικά θα ισχύσει μέχρι την εφαρμογή του mini e-justice, πιθανόν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Η διαδικασία παραλαβής των εγγράφων γίνεται στην μεγάλη αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας (Εντευκτήριο), ως αυτή έχει αναρτηθεί και σας έχει αποσταλεί στις 26/10/2020.

Η πρώτη μέρα εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας έχει κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα, πετυχαίνοντας ουσιαστικά τον διττό σκοπό της, ήτοι την αποφυγή συνωστισμού στο Πρωτοκολλητείο με την παράλληλη τήρηση των μέτρων ασφαλείας και την άμεση εξυπηρέτηση των Δικηγόρων, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις.

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τη Διοικητική Πρωτοκολλητή, κα Μαρία Χριστοδούλου, καθώς και όλο το προσωπικό του Πρωτοκολλητείου και να εκφράσουμε την ευαρέσκεια μας για την άριστη και άψογη συνεργασία. Επαναλαμβάνουμε ότι η πιο πάνω διαδικασία έχει εγκριθεί  και επικροτηθεί τόσο από τον Διοικητική Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όσο και από την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Τονίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό εν καιρώ πανδημίας και με άμεσο τον κίνδυνο, σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος στα Δικαστήριο, να κλείσει το Πρωτοκολλητείο, όλοι μας να δείξουμε αλληλοκατανόηση ακολουθώντας τις οδηγίες των υπευθύνων και να τηρούμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

 

Εκ της Επιτροπής

Λευκωσία 27/10/2020

 

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ