ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει τον Έντιμο Δικαστή του Εφετείου κ. Γιώργο Σεραφείμ σε μια εκπαιδευτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/09/2023 και ώρα 16:00 – 19:00 με θέμα:

«ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο Ν.158(Ι)/1999»

Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου (γ.α.δ.δ.) και πηγές τους – Επεξήγηση των βασικότερων εξ αυτών – Ιστορικό θέσπισης του Ν.158(Ι)/1999 και βαθμός, στον οποίο ενσωματώθηκαν οι γενικές αρχές σ’ αυτόν, καθώς και η δικονομική μεταχείριση των εν λόγω αρχών και του Νόμου.

Επισυνάπτονται οι σημειώσεις του ομιλητή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΗΤΗ

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 3 πιστοποιημένες μονάδες CPD.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ