ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 – ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει την κα. Άντρη Κυπριδήμου, αδειοδοτημένη σύμβουλος αφερεγγυότητας και Δικηγόρος, σε μια εκπαιδευτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 06/06/2023 και ώρα 18:00 – 19:30 με θέμα:

«ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ»

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 1,5 μη πιστοποιημένες μονάδες CPD.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ