ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει τον Έντιμο Πρόεδρο του Οικογενειακού Δικαστηρίου κ. Σωτήρη Λιασίδη σε μια εκπαιδευτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2023 και ώρα 16:30 – 18:30 με θέμα:

«Το «νέο» Οικογενειακό Δίκαιο μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις των Νόμων 104(Ι)/2003, 23/1990 και 22/1990 και του Συντάγματος. Προσθήκες, απαλείψεις και παραλείψεις και θέματα που ανακύπτουν για τους δικηγόρους και γενικότερα»

 

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 2 πιστοποιημένες μονάδες CPD.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ