ΕΛΕΓΧΟΣ SAFEPASS ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Κατόπιν σχετικής επιστολής και αιτήματος μας λάβαμε την συνημμένη ανακοίνωση από την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αναφορικά με τον έλεγχο «safepass» για είσοδο στα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, την οποία κοινοποιούμε αυτούσια, για ενημέρωση σας.

 

Στην ανακοίνωση επισυνάπτεται κατάλογος Λειτουργών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οι οποίοι έχουν οριστεί ως αρμόδιοι για να προβαίνουν σε έλεγχο στην είσοδο των κτηρίων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Αναμένουμε την συνεργασία όλων.

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ