ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει τους Δικηγόρους κ. Νίκο Παπαευσταθίου και κ. Ευριπίδη Χατζηνέστορος, σε μια διαδικτυακή Διάλεξη την Πέμπτη 14/04/2022 και ώρα 17:00 – 18:15 με θέμα:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ»

Η Διάλεξη απευθυνόταν αποκλειστικά σε δικηγόρους και μεταδιδόταν μέσω της εφαρμογής zoom του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 1 πιστοποιημένη μονάδα CPD.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ