ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για σκοπούς ανανέωσης της ετήσιας άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2023, ενημερώνεστε ότι:

  • Μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει για το έτος 2022 να συμπληρώσετε 12 μονάδες εκ των οποίων οι 4 θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες.

 

  • Μη συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων για την περίοδο 2020 – 2021 συνεπάγεται την υποχρέωση για συμπλήρωση και αυτών των μονάδων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι μονάδες για την περίοδο 2020 – 2021 τις οποίες έπρεπε να είχατε συμπληρώσει είναι 12 εκ των οποίων οι 4 θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες.

 

  • Συμπλήρωση επιπλέον μονάδων από τις 12 μονάδες που απαιτούνται και δεδομένου ότι συμπληρώθηκαν οι 4 πιστοποιημένες, για τη περίοδο 2020 – 2021, μπορούν να μεταφερθούν στο έτος 2022, με μέγιστο αριθμό μεταφοράς τις 3 μονάδες. Η μεταφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος εντός του επόμενου διαστήματος.

 

  • Όσοι δικηγόροι έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά εντός του 2022, δεν έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης μονάδων για ανανέωση άδειας για το 2023. Η υποχρέωσή τους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Για τον αριθμό των μονάδων που έχετε συμπληρώσει μέχρι στιγμής καθώς και για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις μονάδες ή και τα σεμινάρια που παρακολουθήσατε, παρακαλώ όπως αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο cpt@cba.org.cy (να αναφέρεται στο ηλ. μήνυμα ο αριθμός μητρώου δικηγόρου).

Για τα διαθέσιμα σεμινάρια παρακαλώ όπως ενημερώνεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΔΣ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/events-seminars-lectures/year.listevents/2022/09/30/-  και από την ειδική πλατφόρμα εκπαίδευσης (portal) https://www.cyprusbar.org/CoursesEvents

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ