ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δεκέμβριος 2020

 

Αγαπητές/Αγαπητοί,

 

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2020 έλαβαν χώρα οι εξής κύριες δράσεις του Συμβουλίου:

 

 • ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2020 έλαβαν χώρα 2 συνεδρίες του Συμβουλίου, 1 τακτική και 1 έκτακτη. Οι βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ανά συνεδρία ήταν:

 

(Α) 6η Συνεδρία, Τακτική-Διαδικτυακή (01/12/2020)

1. Πρακτικά, Απορρέοντα και Διάφορα

 • Ενημέρωση για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και τον προγραμματισμό σχετικής Διαδικτυακής Διάλεξης με θέμα: «Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης (ΗΕ32)» και εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου να προχωρήσει με τα σχετικά-διαδικαστικά.
 • Ενεργοποίηση Ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από τον Αντιπρόεδρο και Μέλη του Συμβουλίου και η ιστοσελίδα θα ενεργοποιηθεί.

 • Αποφασίστηκε ο καθορισμός νέας ημερομηνίας για συνάντηση γνωριμίας με την Έντιμη Πρόεδρο του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων. Έγινε συζήτηση των θεμάτων και λήφθηκε απόφαση ως προς το ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Συμβούλιο στην εν λόγω συνάντηση.
 • Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις από τον Ταμία του Συμβουλίου με τους πιο κάτω Τραπεζικούς Οργανισμούς, για θέματα που αφορούν τις καταθέσεις του Συλλόγου και την συνεργασία με αυτούς.
 1. Τράπεζα Κύπρου
 2. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
 3. Alpha Bank
 • Παραχωρήθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις στους λογιστές του Συλλόγου, με σκοπό την εξασφάλιση από αυτούς καταστάσεις υπολοίπων και τόκων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου, με απώτερο σκοπό την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2020.
 • Λίστα ημερολογίων που θα δοθούν σε Δικαστές και Πρωτοκολλητές.

Αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση ημερολογίων που εξέδωσε και μας παραχώρησε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, σε Διοικητικό Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Προέδρους Ειδικών Δικαστηρίων και Πρωτοκολλητές.

1. Διαδικασία καταχωρήσεων και εμφανίσεων (νεότερα και παρεμβάσεις)

Έγινε διεξοδική συζήτηση και ενημέρωση για την ακολουθούμενη από τον Οκτώβριο διαδικασία καταχωρήσεων. Τα συμπεράσματα είναι πως γίνεται εξαιρετική δουλεία χωρίς κανένα παράπονο από τους Δικηγόρους, οι οποίοι χωρίς καμία καθυστέρηση και ασφαλισμένα, συνεχίζουν να προβαίνουν στην παράδοση των δικογράφων στα πρόσωπα που εξουσιοδότησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας, οι οποίοι ακολούθως τα παραδίδουν στον Πρωτοκολλητή για καταχώριση.

Αποφασίστηκε να υποβληθεί επιστολή προς τον νέο Διοικητικό Προέδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για συνάντηση γνωριμίας και συζήτηση σε θέματα που μας αφορούν.

2. Επιτροπές Συλλόγου-Ενεργοποίηση

Αποφασίστηκε όπως οι Επιτροπές του Συλλόγου προβούν στην πραγματοποίηση συνεδριάσεων και δράσεων με ανάλογη ενημέρωση του Συμβουλίου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3. Νομοσχέδια για την Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη.

Για το θέμα της Μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη υπήρξε ενημέρωση του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, ο οποίος συμμετέχει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Όλες οι εισηγήσεις που ζητήθηκαν και λήφθηκαν από τα Μέλη της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας παραδόθηκαν στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Οι συζητήσεις για την Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο μεταξύ της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

4. Μεταρρύθμιση Ανανεώσεις αδειών – online – συνάντηση με IT.

Εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου να δράσει σχετικά και να ενημερώσει το Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρία για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό το συντομότερο.

Μέχρι τότε διερευνάτε το ενδεχόμενο η ανανέωση των αδειών να γίνεται ηλεκτρονικά με ταυτόχρονη πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση το επόμενο χρονικό διάστημα.

5. Υπογραφή συμβολαίου με τα δημόσια έργα για τα γραφεία μας.

Αφού μελετήθηκαν τα συμβόλαια από το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αποφασίστηκε η ανανέωση του συμβολαίου για την επόμενη πενταετία.

6. Διάφορα

(α) Απεστάλησαν επιστολές τόσο στην Έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως όσο και στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας Γρηγόριο, για την παρουσία τους στον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβρη του 2020 στο χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

(β)  Προγραμματίστηκε επιθεώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εσωτερικά και εξωτερικά, σε παρουσία του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, για ετοιμασία έκθεσης για τα προβλήματα προς την Έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως.

Θα ζητηθεί στην συνέχεια μετά την επιθεώρηση συνάντηση με την Έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως με την εμπλοκή και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με σκοπό τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης και επιδιόρθωσης των κτηρίων, δεδομένου και του ότι δεν προβλέπετε σύντομα η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου.

 

 (B) 7η Συνεδρία, Έκτακτη-Διαδικτυακή (30/12/2020)

(Α)       Ιστοσελίδα

Αποφασίστηκε όπως γίνετε ανάρτηση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σημαντικά νομικά σημεία και όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα χρήσιμα στοιχεία, πληροφορίες και τηλέφωνα υπηρεσιών.

Όσο αφορά την ανάρτηση δικαστικών αποφάσεων, έγινε αποδεχτή η εισήγηση από Μέλος του Συμβουλίου της κας. Ήρας Ιωάννου Αιμιλιανίδου όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Διαδικτυακό portal Νομικής Ενημέρωσης Δικαιοσύνη – Dikaiosyni.com.

(2)        Έκδοση Νομικού Περιοδικού

Αποφασίστηκε όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας προχωρήσει στην έκδοση νομικού περιοδικού που θα απευθύνετε στα μέλη του και στο κοινό γενικότερα. Για το θέμα αυτό ορίστηκε η Επιτροπή για εξέταση των λεπτομερειών και παρουσίας προς συζήτηση, στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου.

(3)        Βιβλιοθήκη

Λήφθηκε απόφαση όπως αποσταλεί υπενθύμιση προς τον Σύνδεσμο Βιβλιοθηκονόμων. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από μέρους τους τότε θα συζητηθεί για να βγούμε σε προσφορές.

(4)        Καθαριότητα χώρων

Πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λευκωσίας καθαρισμός στον ευρύτερο χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης.

(5)        Ιστορία Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Αποφασίστηκε η ανάδειξη της ιστορίας του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας μέσω αρχείων, φωτογραφιών και συνεντεύξεων.  Εξουσιοδοτηθήκαν Μέλη του Συμβουλίου όπως ενεργήσουν προς την πιο πάνω κατεύθυνση και ενημερώσουν το συμβούλιο κατά την επόμενη συνεδρία.

(6)        Καθυστερήσεις στην εκδίκαση Ενδιάμεσων Απαγορευτικών και άλλων Διαταγμάτων.

Αποφασίστηκε όπως αποσταλεί σχετική ανακοίνωση σε όλα τα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας με την οποία να ζητείτε από αυτά να ενημερώσουν το Συμβούλιο του Συλλόγου για τυχόν καθυστερήσεις στην εκδίκαση ενδιάμεσων αιτήσεων, που αφορούν απαγορευτικά και άλλα διατάγματα. Το συμβούλιο ανάλογα με τα αποτελέσματα θα προχωρήσει στις δέουσες παραστάσεις προς τον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο.

(7)        Καθυστερήσεις στον υπολογισμό Καταλόγων Εξόδων.

Αποφασίστηκε να αποσταλεί σχετική ανακοίνωση σε όλα τα Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, με την οποία θα ζητείτε από αυτά να ενημερώσουν το Συμβούλιο του Συλλόγου για τυχόν καθυστερήσεις στους καταλόγους εξόδων. Στόχος του Συμβούλιου να τεθεί υπόψιν τον αρμόδιου Πρωτοκολλητή το γεγονός, με σκοπό την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.

(8)        Καταρτισμός και κοινοποίηση προγράμματος Διαλέξεων (Μακροπρόθεσμο) πχ για 6 μήνες (ΑΝΑΔ)

Αποφασίστηκε ο καταρτισμός προγράμματος διαλέξεων σε εξειδικευμένα νομικά θέματα, από καλά καταρτισμένους συναδέλφους. Η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου ανέλαβε να ενεργήσει προς την πιο πάνω κατεύθυνση.

(9)        Συμβολική Δωρεά.

Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση δωρεάς ύψους €1000 στο Παιδιατρικό Τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου, για αγορά εξοπλισμού. Μέλη της Επιτροπής του Συλλόγου ανέλαβαν να επικοινωνήσουν με τους αρμοδίους του εν λόγω Νοσοκομείου για διευθέτηση του θέματος.

Έχει ετοιμασθεί κατάλογος με Τηλεοπτικούς Σταθμούς, Ραδιόφωνο, Εφημερίδες, Ιστοσελίδες για να αποστέλλονται οι ανακοινώσεις κλπ. από την διευθύντρια του Συλλόγου, ο οποίος έχει αποσταλεί στον κ. Χαρίλαο Βελάρη για να προχωρήσει σχετικά.

(10)      ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Αποφασίστηκε σε συνεργασία με τους λογιστές μας να δίνετε υλικό για ανακοινώσεις (newsletters κτλ).

Μέλη της Επιτροπής του Συλλόγου ανέλαβαν να προωθήσουν το θέμα.

 

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2020 διεξήχθησαν από το Συμβούλιο οι εξής συναντήσεις:

15/12/20                     Συνάντηση με:

Πρόεδρο Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Έντιμη Πρόεδρο του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεως, στην παρουσία της Γραμματέως του εν λόγω Δικαστηρίου. Υπήρξε αλληλοενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της γραμματείας του Δικαστηρίου ένεκα της πανδημίας, καθώς επίσης και συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων της Νομολογίας και Λογοθεσίας του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεως.

Τα συμπεράσματα είναι πως η συγκεκριμένη Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, σε σύγκριση πάντα με της υπόλοιπες Δικαιοδοσίες του Δικαστηρίου. Θα ήταν επιθυμητό η συγκεκριμένη Δικαιοδοσία να επεκταθεί σε όλα τα ζητήματα που αφορούν ενοικιάσεις, θέμα για το οποίο θα εξεταστεί στο μέλλον.

 • ΔΡΑΣΕΙΣ

 

01/12/20                     Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Πραγματοποιήθηκε δωρεάν εξέταση για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια.

02/12/20                     Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Πραγματοποιήθηκε δωρεάν εξέταση για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια.

07/12/20                     COVID-19 TEST

Υποβλήθηκαν σε εξέταση οι υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

07/12/20                     LIVE WEBSITE Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Κατόπιν μακράς και επίμονης προσπάθειας με την βοήθεια της Διοικητικής Λειτουργού του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας κας. Μαρίας Κουκουφκιάου και του Αντιπρόεδρου του Συμβουλίου, ολοκληρώθηκε η ετοιμασία της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας Συλλόγου.

Στις 07/12/2020 προχωρήσαμε σε δημόσια παρουσίαση της ιστοσελίδας μέσω Facebook.

08/12/20                     3η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

10/12/20                     Επιθεώρηση κτιρίων Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. και ο Πρόεδρος του Π.Δ.Σ. στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για να καταγράψουν και να κατηγοριοποιήσουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κτήρια στο Ε.Δ.Λ.

Ετοιμάστηκε έκθεση με φωτογραφικό υλικό και στάληκε στην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προς ενημέρωση της και για δικές της ενέργειες .

11/12/20                     Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Πραγματοποιήθηκε δωρεάν εξέταση για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια.

11/12/20                     Διαδικτυακό Σεμινάριο

                                    «Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων (ΗΕ32)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη διοργάνωσαν και παρουσίασαν Διαδικτυακό Σεμινάριο, υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

21/12/20                     4η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι ακόλουθες ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου εξεδόθηκαν από το Συμβούλιο:

02/12/20                     Δελτίο Τύπου:

Μετά από συνάντηση με:

Αναπληρώτρια Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

03/12/20                     Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος

Ευχαριστήρια επιστολή για Αγιασμό

03/12/20                     Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ευχαριστήρια επιστολή για την παρουσία της στον Αγιασμό

03/12/20                     Επιστολή – Απάντηση στον «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ»

03/12/20                     Ανακοίνωση COVID-19

Ενημέρωση Διοικητικής Πρωτοκολλητού Ε.Δ.Λ. σε περίπτωση που κάποιος δικηγόρος είναι θετικός στον COVID-19

03/12/20                     Επιστολή στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Με θέμα την εφαρμογή του συστήματος της ενδιάμεσης λύσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

04/12/20                     Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter

Νοέμβριος 2020

04/12/20                     Πρωτοκολλητής Διαχειρίσεων

Επιστολή για συνάντηση Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Πρωτοκολλητείο διαχειρίσεων.

04/12/20                     Δικαστές  Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας

Επιστολή για συνάντηση Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.

04/12/20                     Συγχαρητήριες επιστολές

Για διορισμό στη Θέση του Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στους:

 1. Λένα Δημητριάδου Ανδρέου
 2. Νικόλας Σάντης
 3. Ιωάννης Ιωαννίδης
 4. Δώρα Σωκράτους

04/12/20                     Ανακοίνωση Επιτροπής Δ.Σ.Λ. αναφορικά με την ιστοσελίδα του Συλλόγου

10/12/20                     Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Δ.Σ.Λ., παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. και ο Πρόεδρος του Π.Δ.Σ. στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για να καταγράψουν και να κατηγοριοποιήσουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κτήρια στο Ε.Δ.Λ.

Ετοιμάστηκε έκθεση με φωτογραφικό υλικό και στάληκε στην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προς ενημέρωση της και για δικές της ενέργειες .

10/12/20                     Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Για τον χαμό του μικρού Αλκίνοου

15/12/20                     Διοικητικός Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Ε.Δ.Λ.

17/12/20                     Επιστολή προς Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Σχετικά με παράπονο που τέθηκε από Δικηγορικό Γραφείο.

21/12/20                     Δελτίο Τύπου:

Μετά από συνάντηση με:

Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

21/12/20                     Επιστολή προς Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς

                                    4η Ταξιαρχία Πεζικού

Επίσκεψη σε φυλάκιο για ευχές και γλυκά

21/12/20                     Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Για τον χαμό του Δικηγόρου Κίκη Ταλαρίδη

31/12/20                     Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Αναφορικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων και Πρωτοκολλητείων.

Ενημέρωση των μελών μας σχετικά με την πιο πάνω ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

 

Εκ του Συμβουλίου.

20/01/2021

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ