ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 

Αγαπητές / Αγαπητοί,

Κατά τους πιο πάνω μήνες έλαβαν χώρα οι εξής κύριες δράσεις του Συμβουλίου:

 1. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Οι τακτικές συνεδρίας του Συμβουλίου έλαβαν χώρα στις 9/12/21 με φυσική παρουσία και στις 18/1/22 διαδικτυακά.

(Α) ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 1. Διάφορα/Απορρέοντα.

(Α) Ενημέρωση από Πρόεδρο για την διαδικασία με το i-justice, σύμφωνα με συνεδρία του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου.

 • Από 01/02/2022 όλες οι πρώτες καταχωρίσεις θα γίνονται μόνο με το  i-justice
 • Ο Π.Δ.Σ. θα επιχορηγήσει ποσό για κάλυψη αμοιβής για 2 άτομα στον Σύλλογο Λευκωσίας επί πληρωμή για 3 μήνες με σκοπό να εκπαιδεύσουν τους Δικηγόρους.
 • Ο Π.Δ.Σ. θα μας προσφέρει 2 laptops και 1 εκτυπωτή στον Σύλλογο
 • Η επιχορήγηση θα αρχίσει από 01/02/2022.

Να δημιουργηθεί επιτροπή συντονισμού και να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

(Β) Προσφορά για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από τον Κόσμος Ασφαλιστική.

Αποφασίστηκε η αποδοχή της και η ανακοίνωση στα μέλη μας.

 1. Εκπτωτικό Πρόγραμμα – Ενημέρωση – Ανάλυση – Εισηγήσεις.

Τέλος για το εκπτωτικό πρόγραμμα ετησίως €50,00

Θα περιλαμβάνει:

(α) Δωρεάν όλα τα σεμινάρια και ημερίδες του Δ.Σ.Λ.

(β) Εκπτώσεις από διάφορες εταιρείες και οργανισμούς.

 1. Ημερίδες επιμόρφωσης – Σκεπτικό – Αξιολόγηση – Εισηγήσεις

Ημερίδες:

 • Θα πραγματοποιείται 1 ημερίδα κάθε μήνα διάρκειας περίπου 2 ωρών εκτός τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από διάφορους εκπαιδευτές νομικού περιεχομένου. Οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται στη μεγάλη αίθουσα (εντευκτήριο) του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και θα προβάλλονται και μέσω του zoom.
 • Όσοι δεν ενταχθούν στο εκπτωτικό πρόγραμμα η κάθε ημερίδα θα χρεώνεται €20,00

Σεμινάρια:

 • Θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιείται 1 σεμινάριο κάθε 2 μήνες διάρκειας 2 ωρών και θα προβάλλεται μέσω του zoom.
 • Όσοι δεν ενταχθούν στο εκπτωτικό πρόγραμμα το κάθε σεμινάριο θα χρεώνεται €20,00

Αποφασίστηκε να ετοιμαστεί ετήσιο πρόγραμμα ημερίδων και σεμιναρίων με σκοπό την ενημέρωση των Δικηγόρων και να γίνει η προετοιμασία της αίθουσας εντευκτηρίου σχετικά.

 1. Επιμέρους σεμινάρια και διενέργεια νομικού Ετήσιου Συνεδρίου

Έγινε συζήτηση και ενημέρωση για τις ενέργειες προγραμματισμού και διεξαγωγής του.

(Β) ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

 1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • Κέντρο Ενηλίκων Σκαπανέας €500
 • Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας για άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Ηλιακτίδα» €500

Επίσκεψη στα ιδρύματα την Πέμπτη 20/01/2022 και ώρα 12:00

 1. Μετακίνηση Οικογενειακού και Εργατικού Δικαστηρίου στο κτήριο ΑΣΤΡΑ

Η Υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε ότι το Οικογενειακό και Εργατικό Δικαστήριο θα μεταφερθεί στο κτήριο ΑΣΤΡΑ.

Υπήρξε ενημέρωση από Πρωτοκολλητές ότι θα μεταφερθούν σε βάθος χρόνου για τον λόγω ότι δεν τους χωράει και θα πρέπει να επεκταθεί το κτήριο και επιπλέον έχουν κλαπεί πράγματα το οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν.

 1. Ενημέρωση για online πληρωμές.

Ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε ότι έχουμε προχωρήσει με τη δημιουργία επιλογής στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για πληρωμές όσο αφορά τις ημερίδες και τις διαλέξεις που θα διοργανώνει ο Σύλλογος επί πληρωμή.

 1. Πρόθεση μεταφοράς του backlog στο Φιλοξένια.

Ο Πρόεδρους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημέρωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει προχωρήσει στη μεταφορά του backlog στο Φιλόξένια.

Εισήγηση Προέδρου:

Να σταλεί επιστολή στην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι δεν συμφωνούμε με αυτή την απόφαση και να διαμαρτυρηθούμε σχετικά και εν συνεχεία να εξετάσουμε περαιτέρω μέτρα.

Αποφασίστηκε να ετοιμάσει την επιστολή με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 1. I-JUSTICE ενημέρωση

Ενημέρωση από Αντιπρόεδρο ότι έχουμε παραλάβει τον εξοπλισμό από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (2 laptops και 1 εκτυπωτή/scanner), μας έχουν εγκαταστήσει όλα τα απαιτούμενα προγράμματα και έχουν οι δυο εκπαιδευτές τα δικά τους emails και τηλέφωνα.

Ο ρόλος των εκπαιδευτών θα είναι μόνο συμβουλευτικός και καθοδηγητικός.

Η κάθε συνάντηση θα είναι για 15 λεπτά.

 1. Πώληση χαρτοσήμων στο Οικογενειακό Δικαστήριο με υπάλληλο του Δ.Σ.Λ.

Εισήγηση από Γεωργία Στεφάνου.

Αποφασίστηκε να μην προχωρήσει λόγω και της εισαγωγής του i-justice.

 1. Ανακαίνιση κτηριακών εγκαταστάσεων Συλλόγου.

Εισήγηση από Γεωργία Στεφάνου:

Να προχωρήσουμε με την αντικατάσταση των επίπλων στην μικρή και μεγάλη αίθουσα του Συλλόγου.

Εισήγηση Προέδρου:

 • Να μιλήσουμε με Ανώτερη Πρωτοκολλητή Ε.Δ.Λ. και να μας ενημερώσει πότε θα έρθουν τα Δημόσια Έργα για την ανακαίνιση των κτηρίων του Συλλόγου αφού το κονδύλι έχει εγκριθεί για το 2022.
 • Δημιουργία επιτροπής η οποία θα καταγράψει τις αλλαγές και αντικαταστάσεις που πρέπει να γίνουν στις 2 αίθουσες του Συλλόγου και να επανέλθουν στην επόμενη συνεδρία.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ

16/12/21             Διαδικτυακή Διάλεξη

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει τον Δικηγόρο κ. Ιάκωβο Κούππα σε μια Διαδικτυακή Διάλεξη με θέμα: «Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υποχρεωτική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών»

Η Διάλεξη αναγνωρίζεται ως μη πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017 με 2 μη πιστοποιημένες μονάδες CPD.

20/12/21              Επίσκεψη

Θέμα: Κτηριακά και Λειτουργικά προβλήματα Ε.Δ.Λ.

 • Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
 • Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου
 • Αρχιπρωτοκολλητή
 • Διοικητική Πρόεδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας
 • Πρόεδρος Π.Δ.Σ
 • Πρόεδρος Δ.Σ.Λ.
 • Πρόεδρος Δ.Σ.Κ.
 • Λειτουργοί Υπουργείων

21/12/21             Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι

22/12/21             Σωματείου «Σκαπανέας»

27/12/21             Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

17/01/22             Εκπαίδευση IJUSTICE

20/01/22             Εισφορές                                   

 • €500 Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Ηλιακτίδα»
 • €500 Κέντρο Ενηλίκων «Σκαπανέας»

3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

08/12/21             I-JUSTICE

Υπενθύμιση για εφαρμογή της ηλεκτρονικής καταχώρισης δικογράφων

10/12/21             Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Για την απώλεια του πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Πέτρου Αρτέμη.

13/12/21             Εκδίκαση Υποθέσεων στο Ανώτατου Δικαστήριο

Ανακοίνωση Διοικητικής Προέδρου Ε.Δ.Λ., η οποία αφορά χρήση από Δικαστές του Ε.Δ.Λ. αιθουσών του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την εκδίκαση των υποθέσεων τους, μετά από ενέργειες του Προέδρου και των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

16/12/21             Ανακοίνωση για Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Moondog’s Bar & Grill

16/12/21             Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Ο Δ.Σ.Λ. σε συνεργασία με το University of Central Lancashire Cyprus ανακοίνωσε την παραχώρηση μεταπτυχιακών υποτροφιών.

17/12/21             Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι

Στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς ο Δ.Σ.Λ. φιλοξένησε το Σωματείο Σκαπανέας σε Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι.

Το Σωματείο Σκαπανέας είναι μικρού μεγέθους κέντρο ενηλίκων ΑμεΑ στην Αγλαντζιά, (Αρ. Σωματείου 1760 και εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα).

20/12/21             Ανακοίνωση για Επίσκεψη Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

 Η εν λόγω συνάντηση ήταν αποτέλεσμα των έντονων και συντονισμένων προσπαθειών του Δ.Σ.Λ. για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν για χρόνια τη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν τα τρέχοντα κτηριακά και λειτουργικά προβλήματα του Ε.Δ.Λ. ως και το ζήτημα της ασφάλειας του χώρου και των προσώπων που επισκέπτονται τους χώρους του Δικαστηρίου.

20/12/21             Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Για την απώλεια του Δικηγόρου Λουκή Παπαφιλίππου.

22/12/21             Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου

Θέμα: I-JUSTICE

22/12/21             Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Νοέμβριος 2021

23/12/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δ.Σ.Λ.

 • Ημερίδες Επιμόρφωσης και Διαδικτυακά Σεμινάρια
 • Εκπτωτικό Πρόγραμμα
 • Ασφαλιστική Κάλυψη

23/12/21             Ανακοίνωση

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

23/12/21             Χριστουγεννιάτικες Ευχές

Από την Επιτροπή του Δ.Σ.Λ.

03/01/22             Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

05/01/22             Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

 • I-JUSTICE
 • Ανελκυστήρες κτηρίου Οικογενειακού και Εργατικού Δικαστηρίου
 • Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης
 • Εκπτωτικό Πρόγραμμα
 • Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές Ημερίδες

11/01/22             Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Εμφανίσεις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

17/01/22             Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στους Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους ενόψει της πλήρους εφαρμογής του i-justice.

20/01/22             Δειγματοληψία RAPID TEST

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη θα υπάρχει πρόγραμμα ελέγχου με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για δικαιούχους, το οποίο θα γίνεται από τις 10:30 π.μ. στη μικρή αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

4. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

08/12/21             Επιστολή προς Πρόεδρο και Μέλη Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Θέμα: Κτηριακές εγκαταστάσεις και Λειτουργία του Ε.Δ.Λ.

20/01/22             Επιστολή προς Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου

Θέμα: Εκδίκαση Υποθέσεων Backlog – Μεταφορά Δικαστών στο «Φιλοξένια».

Η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας εξέφρασε τις ανησυχίες και την αντίθεση της σε ενδεχόμενη μεταφορά Επαρχιακών Δικαστών στο «Φιλοξένια», καθότι μια τέτοια ενέργεια θα επιφέρει εύλογη αναστάτωση και αναμενόμενη δυσαρέσκεια στους Δικηγόρους, τους οποίους το έργο και η καθημερινότητα τους θα επηρεαστεί δυσμενώς στο μέγιστο βαθμό.

27/01/22             Επιστολή από Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Θέμα: Εκδίκαση Υποθέσεων Backlog – Μεταφορά Δικαστών στο «Φιλοξένια».

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά την επιστολή του Δ.Σ.Λ. ημερομηνίας 20/01/2022, μας ενημέρωσε ότι κρίνεται ως αναγκαία η μεταστέγαση των Δικαστών του Backlog στο κτήριο «Φιλοξένια», για σκοπούς απρόσκοπτης διεξαγωγής του έργου τους.

28/01/22             Επιστολή προς Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Θέμα: Μεταφορά Δικαστών στο κτήριο «Φιλοξένια»

Η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αντίθεση της με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ζήτησε συνάντηση για διάλογο με σκοπό την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων υπό τις περιστάσεις. Επιπλέον η Επιτροπή του Δ.Σ.Λ. εισηγήθηκε να μεταφερθεί το Διοικητικό Δικαστήριο στο χώρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να δοθεί το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Διοικητικό Δικαστήριο στους Δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις backlog.

02/02/22             Επιστολή από Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου

Θέμα: Μεταφορά Δικαστών στο κτήριο «Φιλοξένια»

Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετά την επιστολή του Δ.Σ.Λ. ημερομηνίας 28/01/22 μας ενημέρωσε ότι το θέμα έχει ήδη εξεταστεί και αποφασιστεί καθότι δεν υπάρχει άλλη λειτουργική εναλλακτική επιλογή.

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

 

Εκ του Συμβουλίου

18 Φεβρουαρίου, 2022.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ