ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

Αγαπητές / Αγαπητοί,

 

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2021 έλαβαν χώρα οι εξής κύριες δράσεις του Συμβουλίου:

 • ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έλαβαν χώρα 2 συνεδρίες του Συμβουλίου, 1 τακτική και 1 έκτακτη. Οι βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν, ανά συνεδρία, ήταν:

 • Τακτική Συνεδρία –Διαδικτυακή (02/02/2021)
 1. Διάφορα-Απορρέοντα
 • Επόμενες διαδικτυακές συζητήσεις.

Στις 11/02/2021 θα υπάρξει συζήτηση με την Επίτροπο Νομοθεσίας, η αρμόδια Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα παρουσιάσει μακροχρόνιο πλάνο διαλέξεων και συζητήσεων.

 • Δωρεά στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Να προχωρήσουμε με την αγορά της ζυγαριάς και τρόλεϊ (αξίας περίπου 1,050 ευρώ) ως οι προσφορές που αποστάληκαν και κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο.

 • Επιστολή και συνεργασία με UCLAN

Να σταλεί η ευχαριστήρια επιστολή και να προχωρήσουμε με την ανακοίνωση της προσφοράς του εν λόγω Πανεπιστημίου.

 • Rapid Tests στον χώρο των δικαστηρίων

Να ζητήσουμε από Υπουργείο και/ή Πρωτοκολλητή να καθιερωθεί η παρουσία συνεργείου σε τακτή βάση πχ εβδομαδιαία.

 1. Ανακοίνωση Ανωτάτου – Διαδικασία καταχωρήσεων και εμφανίσεων

Σε περίπτωση ανοίγματος Πρωτοκολλητείου θα συνεχίσουμε με την ίδια διαδικασία (εντευκτήριο Συλλόγου) για κάποια εύλογη χρονική διάρκεια (πχ 15 μέρες).

 1. Ijustice (εκδοθείσα ανακοίνωση και θέσεις Συμβουλίου, εκπαιδεύσεις κτλ)

Ενημέρωση για την κατάσταση, για τις ενέργειες του ΠΔΣ και το στάδιο που ευρίσκεται το θέμα, αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσον αφορά το θέμα της παράλληλης λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων και γενικά για διάφορα θέματα που τέθηκαν σε σχέση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Θα παρακολουθούνται οι εξελίξεις και ανάλογα θα γίνει εκ νέου συνεδρία ειδικά για το θέμα αυτό.

 1. Διάφορα

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο αίτησης του Συλλόγου στο πρόγραμμα μερικής αναστολής εργασιών που εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Εργασίας.

 1. Επόμενη Συνεδρία.

Τρίτη, 02/03/2021.

 • Έκτακτη Συνεδρία –Διαδικτυακή (05/02/2021)
 1. Διαδικασία καταχωρήσεων και εμφανίσεων

Ενημέρωση για το πρόβλημα που προέκυψε με το ατύχημα της υπαλλήλου του Συλλόγου. Να προσληφθεί άτομο (νεαρός δικηγόρος) για να συνεχίσουμε με την ίδια διαδικασία (εντευκτήριο Συλλόγου) για κάποια εύλογη χρονική διάρκεια (περί τον 1 μήνα) και να μεταφερθεί η δικηγόρος που ασχολείτο με την εν λόγω διαδικασία στον χώρο πώλησης χαρτοσήμων για αποφυγή συνωστισμού και καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Να ληφθούν όλα τα μέτρα για αποφυγή συνωστισμού και καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για το θέμα και για τις εξελίξεις στο θέμα του i-justice.

 • ΔΡΑΣΕΙΣ

01/02/21             Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια

02/02/21             7η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

11/02/21             Διαδικτυακή Συζήτηση

Με την Επίτροπο Νομοθεσίας κα. Λουΐζα Ζαννέτου με θέμα: «Τα καθήκοντα και ο ρόλος της Επιτρόπου Νομοθεσίας. Ο ¨Περί Όρκων Νόμος¨, διαδικασία ψήφισης και οι ειδικότερες πρόνοιες του».

Η διαδικτυακή συζήτηση βρίσκεται στην σελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στο Facebook. (https://www.facebook.com/nicosiabarassociation)

16/02/21             8η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

22/02/2021         Επιδιόρθωση της μπάρας του χώρου στάθμευσης, κλάδεμα των δέντρων στο χώρο στάθμευσης, καθαριότητα του χώρου στάθμευσης και του περιβάλλοντα χώρου των δικαστηρίων από χόρτα και φύλλα.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

03/02/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δ.Σ.Λ

Θέσεις Επιτροπής σε σχέση με το i-justice:

 • Εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίων
 • Λειτουργεία Πρωτοκολλητείων
 • Εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης i-justice

04/02/21             Διευκρινιστικές ερωτήσεις από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απαντήσεις σε συμπληρωματικό / διευκρινιστικό ερωτηματολόγιο που αποστείλαμε στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με τα Ειδικά Σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζόμενων.

05/02/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δ.Σ.Λ.

Στην βάση της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 04/02/2021:

 • Από 08/02/21 επαναρχίζει η καταχώρηση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και προς τον σκοπό αυτό επαναλειτουργεί η αίθουσα του Εντευκτηρίου του Δ.Σ.Λ. για καταχώρηση δικογράφων.
 • Αναφορικά με το θέμα του i-justice αναγνωρίστηκε αυτό που τόσο καιρό τονίζαμε, ότι το σύστημα δυστυχώς δεν είναι σε λειτουργίσιμη κατάσταση. Η Επιτροπή του Συλλόγου έχει ήδη προτείνει τρόπους συνεργασίας προς τον σκοπό της ετοιμασίας και ενεργοποίησης του συστήματος το συντομότερο δυνατό και επαναλαμβάνουμε την προθυμία μας για συνδρομή στο εν λόγω σκοπό με όλα τα μέσα που μας ζητηθούν.

08/02/21             Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Προκήρυξη θέσεων στη Δικαστική Υπηρεσία.

09/02/21             Ευχαριστήρια επιστολή

Προς την Έντιμη Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου για τη συμμετοχή της στη Διαδικτυακή Συζήτηση ημερομηνίας 11/01/2021 με θέμα: «Τα νέα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή τους για Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες».

09/02/21             Ευχαριστήρια επιστολή

Προς την αξιότιμη Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου για τη συμμετοχή της στη Διαδικτυακή Συζήτηση ημερομηνίας 25/01/2021 με θέμα: «Προσωπικά Δεδομένα και πανδημία, προκλήσεις και προβλήματα με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των Δικηγορικών Γραφείων».

15/02/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δ.Σ.Λ.

Τροποποίηση Δήλωσης / Βεβαίωσης Δικηγόρου για σκοπούς πρώτης εγγραφής και ανανέωσης της ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος, σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021 {8(Ι) του 2021}.

16/02/21             Ευχαριστήρια επιστολή

Προς την αξιότιμη Επίτροπο Νομοθεσίας κα. Λουίζα Ζαννέτου Χριστοδουλίδου για τη συμμετοχή της στη Διαδικτυακή Συζήτηση ημερομηνίας 11/02/2021 με θέμα: «Τα καθήκοντα και ο ρόλος της Επιτρόπου Νομοθεσίας. Ο ¨Περί Όρκων Νόμος¨, διαδικασία ψήφισης και οι ειδικότερες πρόνοιες του».

16/02/21             Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Ιανουάριος 2021

17/02/21              Ανακοίνωση – Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας σε συνεργασία με το University of Central Lancashire Cyprus ανακοινώνει την παραχώρηση μεταπτυχιακών υποτροφιών.

22/02/21             Επιστολή προς τον Επιστημονικό Διευθυντή του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρείου ΙΙΙ Δρ. Ανδρέα Νεοφύτου.

Αναφορικά με τη Δωρεά ύψους €1.050 εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας προς την Μονάδα Εντατικής Νεογνών και Πρόωρων στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου ΙΙΙ.

26/02/21             Επιστολή προς τον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Αναφορικά με το i-justice.

 

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

Εκ του Συμβουλίου

19/03/2021

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ