ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 & ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ & ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

 

Αγαπητές / Αγαπητοί,

Κατά τους πιο πάνω μήνες έλαβαν χώρα οι εξής κύριες δράσεις του Συμβουλίου:

 • ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Οι τακτικές συνεδρίες του Συμβουλίου έλαβαν χώρα στις 10/2/22 διαδικτυακή και στις 15/3/22 διαδικτυακή.

(Α) ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 • Συζητήθηκαν οι επόμενες διαδικτυακές συζητήσεις και το εκπτωτικό πρόγραμμα:
 • Ανανέωση Αδειών – ενημέρωση
 • Αποφασίστηκε να λάβει χώρα συνάντηση με εκπρόσωπο UCLAN
 1. Έλεγχος safepass στα κτήρια 2 και 3.
 • Η Επιτροπή του Συλλόγου έχει δεχτεί αρκετά παράπονα από Δικηγόρους ότι στα κτήρια 2 και 3 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας δεν γίνεται έλεγχος για safe pass.

Έχει ενημερωθεί η Ανώτερη Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κα. Μαρία Χριστοδούλου και θα ενημερώσει τους αρμόδιους κλητήρες που κάνουν τον έλεγχο.

Να σταλεί επιστολή προς την Ανώτερη Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να διορίσει νέα άτομα για τον έλεγχο του safe pass στα κτήρια 2 και 3 του Ε.Δ.Λ.

 • Έχουμε ενημερωθεί από το Ποινικό Δικαστήριο ότι κάποιο δικηγόροι δεν τηρούν τα μέτρα για τον COVID-19 και δεν προσκομίζουν στις υποδείξεις των αρμοδίων safe pass.

Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή προς όλους τους Δικηγόρους για συμμόρφωση με τα Διατάγματα.

 1. Μεταφορά δικαστών στο «Φιλοξένια»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στις 20/01/2022 έχει σταλεί επιστολή προς την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το θέμα της μεταφοράς των Δικαστών του backlog στο κτήριο του «Φιλοξένια». Στην επιστολή εκφράσαμε τις ανησυχίες και την αντίθεση μας σε ενδεχόμενη μεταφορά Επαρχιακών Δικαστών στο «Φιλοξένια», καθότι μια τέτοια ενέργεια θα επιφέρει εύλογη αναστάτωση και αναμενόμενη δυσαρέσκεια στους Δικηγόρους.

Στις 27/01/2022 έχουμε λάβει απάντηση στην επιστολή μας από την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπου μας ενημέρωσε ότι κρίνεται αναγκαία η μεταστέγαση στων Δικαστών του backlog στο κτήριο του «Φιλοξένια» για σκοπούς απρόσκοπτης διεξαγωγής του έργου τους.

Στις 28/01/2022 έχουμε απαντήσει στην Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και έχουμε εκφράσει για ακόμη μια φορά την αντίθεση μας με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ζητήσαμε συνάντηση για διάλογο με σκοπό την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων υπό τις περιστάσεις. Επιπλέον εισηγηθήκαμε να μεταφερθεί το Διοικητικό Δικαστήριο στο χώρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να δοθεί το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Διοικητικό Δικαστήριο στους Δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις backlog.

Στις 02/02/2022 η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου μας ενημέρωσε ότι το θέμα έχει ήδη εξεταστεί και αποφασιστεί καθότι δεν υπάρχει άλλη λειτουργική εναλλακτική λύση.

Ανταλλάγησαν απόψεις και διεξήχθη συζήτηση για πιθανά μέτρα-δράσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η Επιτροπή του Συλλόγου αποφάσισε όπως προχωρήσουμε σε διαμαρτυρία – στάση εργασίας στις 17/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και 11:00 π.μ. έξω από το κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ενημέρωση Δικηγόρων και ενημέρωση Δημοσιογράφων.

 1. IJUSTICE (ενημέρωση και εξελίξεις)
 • Διεξάγονται περίπου 1-3 ραντεβού την ημέρα.
 • Δέχονται και οι δυο εκπαιδευτές αρκετά τηλεφωνήματα για απορίες.
 1. Ψηφιακή πύλη «ΣΟΛΩΝ»

Ο Πρόεδρος έχει δεχτεί προσφορά για την ψηφιακή πύλη «ΣΟΛΩΝ» και να προωθηθεί η προσφορά στα μέλη της Επιτροπής για να την μελετήσουν.

 1. Αίθουσα εκδηλώσεων, διαρρύθμιση

Η μεγάλη αίθουσα του Συλλόγου (εντευκτήριο) θα διαμορφωθεί για να διεξάγονται οι ημερίδες και τα σεμινάρια του Συλλόγου.

 1. Διάφορα
 • WESTLAW

Να παρουσιαστεί εισήγηση σε επόμενη συνεδρία.

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

Ακόμη δεχόμαστε παράπονα για την καθυστέρηση στον υπολογισμό των καταλόγων εξόδων. Αποφασίστηκε να σταλεί εκ νέου συμπληρωματική επιστολή στην Ανώτερη Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. και να ζητήσουμε να μας κρατάει ενήμερους για την πορεία ή εκείνη ή ο αρμόδιος Πρωτοκολλητής.

(Β) ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ.

 • Συζήτηση και ενημέρωση για επόμενες διαδικτυακές συζητήσεις και εκπτωτικό πρόγραμμα:
 1. Καθυστερήσεις στην ετοιμασία καταλόγων εξόδων

Απουσιάζουν αρκετοί λειτουργοί του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας λόγω COVID-19. Ο Πρόεδρος θα επικοινωνήσει με την Ανώτερη Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. κ. Μαρία Χριστοδούλου για να μας ενημερώσει πόσοι κατάλογοι εξόδων εκκρεμούν και πόσους καταλόγους εξόδων μπορούν οι λειτουργοί του Ε.Δ.Λ. να ετοιμάζουν κάθε ημέρα.

Εισήγηση:

 • Αν δεν μπορούν να ετοιμάζουν ικανοποιητικό ποσοστό να ορίσουν προσωπικό. Να σταλεί επιστολή στην Υπουργό Δικαιοσύνης.
 • Εξουσιοδοτημένοι Δικηγόροι να βοηθούν στην ετοιμασία των καταλόγων εξόδων υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Πρωτοκολλητή με πληρωμή από τον Σύλλογο. Π.χ. Δικηγόροι που δεν έχουν δουλειά ή συνταξιούχοι Δικηγόροι.
 • Επίσκεψη μαζί με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στην Αρχιπρωτοκολλητή για συζήτηση όσο αφορά το πρόβλημα.
 1. Ημερίδες Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) και Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.

Παρουσίαση επαγγέλματος σε γονείς και μαθητές / μαθήτριες κυρίως από Γ’ Γυμνασίου μέχρι και Γ’ Λυκείου / Τεχνικές Σχολές (ΤΕΣΕΚ).  Θα παρουσιαστεί η Γεωργία Στεφάνου την Τρίτη 15/03/2022 στο Αμφιθέατρο του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ – Δασούπολης.

 1. Καθυστερήσεις στην ετοιμασία διαταγμάτων

Να ληφθούν ενέργειες ως και με τους καταλόγους εξόδων. Να διερευνηθεί που υπάρχει το πρόβλημα και αν δεν υπάρχουν δακτυλογράφοι θα προχωρήσουμε σε ενέργειες.

Ο Πρόεδρος θα έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους και θα επανέλθουμε ξανά με το θέμα.

 1. Καθυστερήσεις στην εξασφάλιση φοροαπαλλακτικών

Ο Στέφανος Σκορδής και η Γιάννα Ρούσου θα διερευνήσουν το θέμα για θα ετοιμάσουν επιστολή προς τον κ. Χρίστο Τριανταφυλλίδη – Πρόεδρο της Επιτροπής.

 1. Εκδήλωση Πανεπιστημίου UCLan αναγόρευση του κ. Κώστα Κληρίδη σε Διδάκτορα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 30/03/2022 και θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. κ. Μιχάλης Βορκάς

6.Συμμετοχή του συλλόγου σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Εγκρίθηκε συμμετοχή-συνδιοργάνωση 2 εκδηλώσεων.

7.Ανομοιομορφία στις οδηγίες δικαστών αναφορικά με τις δικαστικές διαδικασίες.

Οι Δικαστές δεν τηρούν την εγκύκλιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και υπάρχουν αρκετά παράπονα από δικηγόρους.

Να βρούμε τις τελευταίες οδηγίες της Διοικητικής Προέδρου του Ε.Δ.Λ. κας. Χατζηγιάννη και να αποστείλουμε στα μέλη μας την ανακοίνωση για υπενθύμιση.

 1. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ο Σόλων»

Να προωθηθεί ως μέρος του εκπτωτικού προγράμματος.

 1. Επετειακή εκδήλωση με Δικηγορικό Σύλλογο Κερύνειας και Συνδέσμους Αγωνιστών και κατάθεση στεφάνου στα φυλακισμένα μνήματα.

Να συμμετάσχουμε στην εκδήλωση και να γίνει κατάθεση στεφάνων στα φυλακισμένα μνήματα.

 1. Ανακαίνιση μικρής αίθουσας και τοποθέτηση ψυγείων με ποτά στον Σύλλογο και εγκατάσταση τραπεζιών στον εξωτερικό χώρο.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή να προχωρήσει η ανακαίνιση της μικρής αίθουσας του Συλλόγου.

 • ΔΡΑΣΕΙΣ

02/02/2022         Συνάντηση για i-justice

 • Διοικητική Πρόεδρο Ε.Δ.Λ.
 • Διοικητική Πρωτοκολλητή Ε.Δ.Λ.
 • Πρωτοκολλητές από όλες τις δικαιοδοσίες
 • Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας
 • Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Κερύνειας

03/02/2022         Συνάντηση με Κοσμήτορα

University of Central Lancashire Cyprus

08/02/2022         Εκπαιδευτική Ημερίδα – Ιανουάριος 2022 – Εργατικό Δίκαιο

Θέμα:                    «Δικονομικά Θέματα Εργατικού Δικαίου»

Ομιλητής:               κ. Στέφανος Σκορδής – Δικηγόρος

Θέμα:                    «Κυπριακό Δίκαιο Πλεονασμού»

Ομιλητής:               κ. Νίκος Παναγιώτου – Δικηγόρος

17/02/2022         Διαμαρτυρία – Στάση Εργασίας

11/03/2022         Εκπαιδευτική Ημερίδα – Φεβρουάριος 2022 – Ποινικό Δίκαιο

Θέμα:                    «Ποινική Δικαιοσύνη και ΜΜΕ: Φαίνεσθαι και Είναι»

Ομιλητές:               κ. Ηλίας Στεφάνου – Δικηγόρος

κα. Δήμητρα Τσίτση – Εγκληματολόγος

κα. Κάτια Σάββα – Δημοσιογράφος

15/03/2022         Εσπερίδες Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) και Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.

Παρουσίαση επαγγέλματος σε γονείς και μαθητές / μαθήτριες κυρίως από Γ’ Γυμνασίου μέχρι και Γ’ Λυκείου / Τεχνικές Σχολές (ΤΕΣΕΚ) στο Αμφιθέατρο του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ – Δασούπολης.

23/03/2022         Εκπαιδευτική Ημερίδα – Μάρτιος 2022 – Οικογενειακό Δίκαιο

Θέμα:                    «Συγγένεια και Νομική Υπόσταση Τέκνων»

Ομιλητής:               Έντιμος Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου

κ. Σωτήρης Αθ. Λιασίδης

31/03/2022         Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα

Οι Επιτροπές των Δικηγορικών Συλλόγων Λευκωσίας και Κερύνειας τιμούν με κάθε λαμπρότητα την επέτειο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα 1955 – 1959 και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησαν επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα για ξενάγηση και κατάθεση στεφάνων στα μνήματα των ηρώων της ΕΟΚΑ.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

01/02/2022         Ανακοίνωση για «Φιλοξένια»

Κατόπιν σχετικής επιστολής μας έχουμε ενημερωθεί και επίσημα ότι έχει ληφθεί απόφαση για μεταφορά και στέγαση των δικαστών του Ε.Δ.Λ. που εκδικάζουν υποθέσεις του προγράμματος backlog στο κτήριο του «Φιλοξένια».     

Με νεώτερη επιστολή μας εκφράσαμε για ακόμη μια φορά την αντίθεση μας με αυτήν την απόφαση. Έχουμε προωθήσει ως εισήγηση μας για το συγκεκριμένο θέμα όπως μεταφερθεί το Διοικητικό Δικαστήριο στον χώρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να δοθεί το κτήριο το οποίο στεγάζεται επί του παρόντος το Διοικητικό Δικαστήριο στους Δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις backlog.

Επιπλέον έχουμε ζητήσει περαιτέρω επανεξέταση την εν λόγω απόφασης και άμεση συνάντηση για συζήτηση και εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

03/02/2022         Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος

Ενημέρωση για το πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Ημερίδων – Σεμιναρίων για το 1ο τρίμηνο του 2022.

07/02/2022         Κοινό Ανακοινωθέν Δικηγορικών Συλλόγων Λευκωσίας – Κερύνειας αναφορικά με το IJUSTICE

Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του συστήματος, διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων, εύρεσης μεταβατικών λύσεων σε θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ Δικαστηρίων – Πρωτοκολλητείων πραγματοποιήθηκε στις 02/02/2022 συνάντηση στο Εντευκτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, μεταξύ κλιμακίου των Δ.Σ. Λευκωσίας και Δ.Σ. Κερύνειας με την Διοικητική Πρόεδρο του Ε.Δ.Λ., της Διοικητικής Πρωτοκολλητού και ομάδας Πρωτοκολλητών από όλες τις δικαιοδοσίες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, αποφασίστηκε ότι όλες οι πλευρές, η κάθε μια από τη δική της οπτική του συστήματος, θα καταγράψει τις δυσκολίες και/ή προβλήματα που εμφανίζει το σύστημα, και θα αποσταλεί ενιαίο Υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

11/02/2022         Στάση Εργασίας

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσο έγιναν τον τελευταίο καιρό όχι μόνο με τη μεταφορά των Δικαστών που εκδικάζουν υποθέσεις backlog στο κτήριο του «Φιλοξένια» αλλά και τα γενικότερα προβλήματα των κτηρίων των Δικαστηρίων της Λευκωσίας, ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει απόφαση όπως ως πρώτο μέτρο στις 17/02/2022 κατέλθουμε σε στάση εργασίας και ταυτόχρονη διαμαρτυρία.

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα λάβει χώρα μπροστά από το χώρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να παρευρεθούν στο χώρο για να δοθεί ξεκάθαρα το μήνυμα που πρέπει σε όλες τις κατευθύνσεις. Σημειώνουμε ότι η στάση εργασίας αποτελεί το πρώτο προειδοποιητικό μέτρο μη αποκλειομένης και της λήψης αποφάσεων για πιο εκτεταμένα και/ή γενικευμένα μέτρα στο μέλλον.

11/02/2022         SAFE PASS

Έχουμε πληροφορηθεί ότι συνάδελφοι δεν τηρούν τα εκδοθέντα διατάγματα και/ή μέτρα στο θέμα της πανδημίας και ειδικότερα αρνούνται να επιδείξουν safe pass ή απαιτούν να εισέρχονται στους χώρους των Δικαστηρίων χωρίς να τηρούν τις απαιτήσεις – προϋποθέσεις που βάσει των εκδοθέντων διαταγμάτων υφίστανται.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και να τηρούν τους νόμους, διατάγματα και σχετικούς κανονισμούς.

16/02/2022         Στάση Εργασίας

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 11/02/2022, σας ενημερώνουμε πως παρά την προσπάθεια μας προς το Ανώτατο Δικαστήριο με σκοπό την αναθεώρηση της απόφασης μεταφοράς Δικαστών του Ε.Δ.Λ. στο κτήριο του «Φιλοξένια», η εν λόγω απόφαση δεν έχει αλλάξει.

Ως εκ τούτου η εξαγγελθείσα εκδήλωση διαμαρτυρίας στις 17/02/2022 θα πραγματοποιηθεί.

18/02/2022         Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Δεκέμβριος 2021 & Ιανουάριος 2022

23/02/2022         Ανακοίνωση Επιτροπής Δ.Σ. Λευκωσίας

 • Ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος για το 2022
 • Εκπτωτικό Πρόγραμμα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας
 • Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης – Κόσμος Ασφαλιστική

28/02/2022         I-JUSTICE

 • Σε όλες τις καταχωρίσεις οι οποίες γίνονται μέσω i-justice θα πρέπει να αναγράφεται σημείωση στο πάνω μέρος η λέξη «i-justice», σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται έγκριση τους από το Πρωτοκολλητείο.
 • Εκπαίδευση για i-justice: Δια ζώσης συναντήσεις από τις 09:00 – 14:00. Τηλεφωνικός από τις 16:00 – 18:00
 • Οι Πρωτοκολλητές έχουν μόνο υποβοηθητικό ρόλο στην λειτουργία του i-justice.

04/03/2022         IJUSTICE

Εμφάνιση Ενδιαφερομένων Μερών σε Προσφυγές

28/03/2022         Ανανέωση αδειών 2022

 • ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

15/02/2022         Επιστολή προς Διοικητική Πρωτοκολλητή Ε.Δ.Λ.

Καθυστέρηση στον υπολογισμό καταλόγων εξόδων.

15/02/2022         Επιστολή προς Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου

Θέμα: Εκδίκαση Υποθέσεων Backlog – Μεταφορά Δικαστών στο κτήριο Φιλοξένια.

16/02/2022         Επιστολή από Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου

Θέμα: Εκδίκαση Υποθέσεων Backlog – Μεταφορά Δικαστών στο κτήριο Φιλοξένια.

Μας ενημέρωσαν ότι η απόφαση για μεταφορά των Δικαστών δεν έχει αναθεωρηθεί και η μετακίνηση θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες οργανωτικές ενέργειες.

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

Εκ του Συμβουλίου

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ