ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ιανουάριος 2021

 

Αγαπητές / Αγαπητοί,

Κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2021 έλαβαν χώρα οι εξής κύριες δράσεις του Συμβουλίου:

(1) ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έλαβαν χώρα 2 συνεδρίες του Συμβουλίου, 1 τακτική και 1 έκτακτη. Οι βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ανά συνεδρία ήταν:

(Α) Τακτική Συνεδρία (Διαδικτυακή) – 11/1/21

-Πρακτικά, Απορρέοντα και Διάφορα

  • Θέματα που προκύπτουν από συζήτηση με Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Να ετοιμαστεί επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αυτοεργοδοτούμενους για να δοθεί χαλάρωση/εξαιρέσεις στην αναγκαιότητα έκθεσης από εγκεκριμένο λογιστή – επίσης αποστολή ερωτήσεων για διευκρινήσεις.

  • Επόμενες διαδικτυακές συζητήσεις.

Στην διαδικτυακή συζήτηση της Πέμπτης θα είναι από το Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, κα Στεφάνου και κ. Βελάρης.

Να ετοιμαστεί μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διαλέξεων-σεμιναρίων από αρμόδια Επιτροπή.

  • Συνάντηση με Διοικητικό Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Ο Διοικητικός Πρόεδρος ειδοποίησε τον Πρόεδρο ότι ενόψει των μέτρων η αυριανή συνάντηση αναβάλλεται. Θα επαναοριστεί σύντομα.

– Ανακοίνωση Ανωτάτου – Διαδικασία καταχωρήσεων και εμφανίσεων (συνεχιζόμενες ακροάσεις, καταχωρήσεις, ΕΔ, επείγουσες υποθέσεις κτλ)

Αναμένεται εγκύκλιος από τον Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Θα ετοιμαστεί υπόμνημα προς τον Διοικητικό Πρόεδρο, να περιληφθεί το θέμα-αίτημα για να έχουν emails και οι Δικαστές του Ποινικού.

Όταν εκδοθεί η εγκύκλιος του Διοικητικού Προέδρου, θα ξανασυζητηθεί το θέμα ανάλογα με το περιεχόμενο. Ο Διοικητικός  Πρόεδρος ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ότι μέλημα του είναι να υπάρχει ομοιομορφία στον χειρισμό από όλους τους Δικαστές.

– I – justice

Ενημέρωση για τα νεώτερα επί του θέματος από τον Δημήτρη Καϊλη.

Θα εκδοθεί ανακοίνωση ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει  βεβιασμένα η πλατφόρμα και ότι πρέπει να γίνονται παράλληλα και κανονικές καταχωρήσεις για λίγο διάστημα. Θα ετοιμαστεί από τον κ. Βελάρη προσχέδιο.

Μόλις έχουμε την τελική πλατφόρμα να γίνουν εκπαιδεύσεις και διαδικτυακά.

– Διάφορα

Ο Ταμίας του Συλλόγου να προχωρήσει τις διαδικασίες ανανέωσης αδειών ηλεκτρονικά και να ενημερώσει.

Ενημέρωση από Ταμία του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ότι σε σχέση με το χώρο στάθμευσης των δικηγόρων,  έγινε η επιδιόρθωση της μπάρας, ενώ

έγινε και καθαρισμός του χώρου από ειδικό αυτοκίνητο του Δήμου. Επίσης συνεργείο του Τμήματος Δασών προχώρησε με κλάδεμα των δέντρων στο χώρο στάθμευσης.

Επιπρόσθετα σε σχέση με την κατασκευή ακόμη μιας εξόδου για το χώρο στάθμευσης  υποδείχθηκε το καλύτερο σημείο για να γίνει και ζητήθηκε προσφορά για το κόστος. Να διερευνηθεί από Ταμία το θέμα βελτίωσης των χώρων στάθμευσης, επαναχρωματισμού των γραμμών κτλ.

Να ετοιμαστεί ανάλυση εσόδων – εξόδων από Ταμία του Συλλόγου και ερωτηματολόγιο για να σταλεί σε λογιστές. Μετά να οριστεί συνεδρία με zoom.

Εγκρίνεται το ποσό των 1000 ευρώ για δωρεά σε Μακάρειο Νοσοκομείο, εντατική νεογνών.

(Β) Έκτακτη Συνεδρία (Διαδικτυακή) – 19/1/21

– Πρακτικά, Απορρέοντα και Διάφορα

  • Επόμενες διαδικτυακές συζητήσεις.

Στις 11/02/2021 θα υπάρξει συζήτηση με την Επίτροπο Νομοθεσίας, η αρμόδια Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα παρουσιάσει μακροχρόνιο πλάνο διαλέξεων και συζητήσεων.

  • Δωρεά στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Να προχωρήσουμε με την αγορά της ζυγαριάς και τρόλεϊ (αξίας περίπου 1,050 ευρώ) ως οι προσφορές που αποστάληκαν και κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο.

  • Επιστολή και συνεργασία με UCLAN

Να σταλεί η ευχαριστήρια επιστολή και να προχωρήσουμε με την ανακοίνωση της προσφοράς του εν λόγω Πανεπιστημίου.

  • Rapid Tests στον χώρο των δικαστηρίων

Να ζητήσουμε από Υπουργείο και/ή Πρωτοκολλητή να καθιερωθεί η παρουσία συνεργείου σε τακτή βάση πχ εβδομαδιαία.

– Ανακοίνωση Ανωτάτου – Διαδικασία καταχωρήσεων και εμφανίσεων

Δεν υπάρχουν νεώτερα όσον αφορά το θέμα λειτουργίας των Δικαστηρίων, ο Πρόεδρος είναι σε επικοινωνία με τον Διοικητικό Πρόεδρο του ΕΔ Λευκωσίας.

Σε περίπτωση ανοίγματος Πρωτοκολλητείου θα συνεχίσουμε με την ίδια διαδικασία (εντευκτήριο Συλλόγου) για κάποια εύλογη χρονική διάρκεια (πχ 15 μέρες).

– Ijustice (εκδοθείσα ανακοίνωση και θέσεις Συμβουλίου, εκπαιδεύσεις κτλ)

Ενημέρωση από Δημήτρη Καϊλη, που συμμετέχει στην ομάδα εκπαιδευτών, για το i-justice. Αναφέρθηκε στο ποια είναι τα προβλήματα, οι ελλείψεις και οι λανθασμένες διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα και θα πρέπει να επιλυθούν, ώστε να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα. Υπήρξε ενημέρωση για την επικοινωνία με το Ανώτατο Δικαστήριο, το Υφυπουργείο και την Εταιρεία και εξέθεσε την ανησυχία του ότι, παρά τις συνεχόμενες παρατηρήσεις των εκπαιδευτών αυτές είτε αγνοούνται είτε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση τους. Η ομάδα των εκπαιδευτών αναμένει εντός των επόμενων δύο ημερών σχετική ενημέρωση, κατά πόσον η εταιρεία και το Υφυπουργείο έχουν προχωρήσει σε επιδιορθώσεις στο σύστημα και να δοθεί ένα πλάνο εξέτασης των παρατηρήσεων.

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις ενέργειες του ΠΔΣ και το στάδιο που ευρίσκεται το θέμα, αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσον αφορά το θέμα της παράλληλης λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων και γενικά για διάφορα θέματα που τέθηκαν σε σχέση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Θα παρακολουθούνται οι εξελίξεις και ανάλογα θα γίνει εκ νέου συνεδρία ειδικά για το θέμα αυτό.

– Διάφορα

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο αίτησης του Συλλόγου στο πρόγραμμα μερικής αναστολής εργασιών που εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(2) ΔΡΑΣΕΙΣ

05/01/21             5η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

11/01/21             Διαδικτυακή Συζήτηση

Με την Έντιμη Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα. Ζέτα Αιμιλιανίδου με θέμα: «Τα νέα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή τους για Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες.

Η διαδικτυακή συζήτηση βρίσκεται στην σελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στο Facebook. (https://www.facebook.com/nicosiabarassociation)

14/01/21             Διαδικτυακή Συζήτηση

Με τους συναδέλφους κ. Αχιλλέα Δημητριάδη και κ. Αχιλλέα Αιμιλίανίδη με θέμα: «Η Κ.Δ.Π. 6/2021 υπό το φως του Κυπριακού Συντάγματος. Ζητήματα συνταγματικότητας και νεοεξαγγελθέντων μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας».

Η διαδικτυακή συζήτηση βρίσκεται στην σελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στο Facebook. (https://www.facebook.com/nicosiabarassociation)

19/01/21             6η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

25/01/21             Διαδικτυακή Συζήτηση

Με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κα. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου με θέμα: «Προσωπικά Δεδομένα και πανδημία, προκλήσεις και προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των Δικηγορικών Γραφείων».

Η διαδικτυακή συζήτηση βρίσκεται στην σελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας στο Facebook. (https://www.facebook.com/nicosiabarassociation)

(3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι ακόλουθες ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου εξεδόθηκαν από το Συμβούλιο:

05/01/21             Διαχείριση Πανδημίας

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αναφορικά με την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 30/12/2020.

07/01/21             Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Για τον χαμό του Δικηγόρου Απόστολου Ντορζή.

11/01/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

12/01/21             Ανακοίνωση Διοικητικού Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

«Έκτακτα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19).

13/01/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικο0ύ Συλλόγου Λευκωσίας

Σε σχέση με την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη.

20/01/21             Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Δεκέμβριος 2020

20/01/21             Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διευκρινιστικές ερωτήσεις σε σχέση με τη Διαδικτυακή Συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 11/01/21 με θέμα: «Τα νέα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή τους για Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες».

20/01/21             Επιστολή προς Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Με θέμα: «Ενδεχόμενο ζήτημα αναφορικά με χαρτόσημα, δικηγορόσημα, ένσημα, εφάπαξ και άλλα, τα οποία έχουν ήδη αγορασθεί από τους Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους και/ή Δικηγορικά Γραφεία και/ή Δικηγόρους».

21/01/21             Ανακοίνωση – Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας σε συνεργασία με το CITY UNITY COLLEGE ανακοινώνει μεταπτυχιακές υποτροφίες ύψους 50% για το εαρινό εξάμηνο του 2021.

22/01/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Διαδικασία ανανέωσης και πρώτης εγγραφής ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

28/01/21             IJUSTICE

Επιστολή από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας προς τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

 

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

 

Εκ του Συμβουλίου

16/02/2021

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ