ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER) ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 

Αγαπητές / Αγαπητοί,

 

Κατά τον μήνα Ιούνιο του 2021 έλαβαν χώρα οι εξής κύριες δράσεις του Συμβουλίου:

 • ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έλαβε χώρα η τακτική συνεδρία του Συμβουλίου. Οι βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν, ήταν:

(Α) Συνεδρία 30/06/2021 (διαδικτυακή) 

 1. Διάφορα/Απορρέοντα

(α) Προσφορά από G.A.P. VASSILOPOULOS-Μηχανή για VISA – Να ζητηθούν και άλλες γραπτές προσφορές και να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία (να κοιτάξουμε το θέμα της κατάργησης χαρτοσήμων)

(β) Επιστολή στην Πρωτοκολλητή για θέμα έλλειψης προσωπικού και μετά στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού.

(γ) Θα εξεταστεί από Επιτροπή Σεμιναρίων το θέμα αγοράς λογισμικού για ανανέωση των αδειών των μελών ηλεκτρονικά.

(δ) Ενημέρωση από Πρόεδρο για Ταμείο Συντάξεως.

 1. Ι-justice

Ενημέρωση. Να εκδοθεί ανακοίνωση προς τα Μέλη για την χρήση του συστήματος – να γίνεται με ραντεβού βοήθεια στον χώρο του Δικαστηρίου.

 1. Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων

Ενημέρωση για διάφορα θέματα που εκφραστήκαν απορίες, όπως πχ αμοιβή δεν έχει εκδοθεί κάτι ούτε υπάρχει ρύθμιση ή οδηγία, κάθε δικηγόρος σφραγίδα με όνομα του και με το cancel.

Να γίνει επιστολή προς Παγκύπριο και εάν δεν υπάρχει ενημέρωση να αποταθούμε στο Ανώτατο με τα θέματα που υπάρχουν και μετά να εκδοθεί ανακοίνωση από τον Αντιπρόεδρο.

 1. Κατάλογοι Εξόδων

Να γίνει επιστολή στην Πρωτοκολλητή για συγκεκριμένα παράπονα που έχουν γίνει για καθυστερήσεις.

 1. Βιβλιοθήκη

Θα συνεχιστεί η διαδικασία για καταγραφή και να περαστεί στο σύστημα.  Υπάρχουν ελλείψεις σε κλειδωνιές – να λάβουμε προσφορές. Να διερευνηθεί το θέμα συνδρομής σε κάποια ιστοσελίδα νομικού περιεχομένου εξωτερικού η οποία να προσφέρεται στα μέλη από την βιβλιοθήκη.

 1. Δικαστικές Θυρίδες

Υπάρχει έλλειψη θυρίδων, να αγοραστούν καινούργιες. Να συζητηθεί το θέμα που θα τοποθετηθούν με την Πρωτοκολλητή.

 1. Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας.

Ενημέρωση. Να γίνει επιστολή και να γίνει συνάντηση με τον κ. Ερωτοκρίτου. Να γίνουν και κάποια σεμινάρια/παρουσιάσεις.

 1. Εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίων

Έχει αποσταλεί νέα επιστολή στην Πρόεδρο του Ανωτάτου για άμεση επίλυση του θέματος και θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων για πρώτες εμφανίσεις.

 • ΔΡΑΣΕΙΣ

02/06/21             Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια

02/06/21              Συνάντηση με Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν του Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους και κυρίως τους συναδέλφους.

Αποφασίστηκε από κοινού όπως δημιουργηθεί επιτροπή με συμμετοχή μελών των συμβουλίων από κάθε Σύλλογο, η οποία κύριο στόχο θα έχει τη συνεργασία των δυο Συλλόγων, την διοργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων όπως επίσης και ζητήματα που αφορούν το Δικηγορικό επάγγελμα.

09/06/21             Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια

10/06/21                 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο

10/06/21                 Συνάντηση με Πρόεδρο και Μέλη Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Με αφορμή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

10/06/21             16η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

16/06/21             Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια

23/06/21             Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια

24/06/21             Διαδικτυακή Διάλεξη

Η Επιτροπή του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας διοργάνωσε διαδικτυακή διάλεξη με θέμα:

«Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συμβάσεων Πίστωσης σε σχέση με Καταναλωτές και Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών»

Τη διάλεξη παρουσίασε ο Δικηγόρος κ. Ευριπίδης Χατζηνέστορος.

30/06/21             Υπουργείο Υγείας – Δωρεάν εξέταση (rapid test)

Για Δικηγόρους και Εργαζόμενους στα Δικαστήρια

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

02/06/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

 • Κατόπιν ενεργειών και προσπαθειών που έλαβαν χώρα το δικηγορικό επάγγελμα περιλήφθηκε στις ουσιώδεις υπηρεσίες και πλέον μπορούμε να λειτουργούμε κανονικά τα γραφεία μας χωρίς τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί.
 • Ευχές για καλή επιτυχία στο έργο των νέο-εκλεγέντων βουλευτών και ιδιαίτερα των συναδέλφων που έχουν εκλεγεί στη νέα Βουλή με τους οποίους θα επιχειρήσουμε να συναντηθούμε άμεσα για προώθηση των υπολοίπων θεμάτων που μας απασχολούν όπως μεταξύ άλλων, τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη και το νέο κτήριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

03/06/21             Συνάντηση με Επιτροπή Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

04/06/21             Επιστολή προς Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου

Βάση της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 03/06/21 για τη λειτουργία των Δικαστηρίων από 10/06/21.

04/06/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Βάση της της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου 03/06/21 σε σχέση με τη λειτουργία των Δικαστηρίων.

04/06/21             Διαδικτυακή Διάλεξη

Παρουσίαση διαδικτυακής διάλεξης με θέμα:

«Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον Τομέα της Φορολογίας και η υποχρεωτική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών»

Η παρουσίαση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας www.nba.org.cy

08/06/21             Επιστολή προς Τμήμα Εποπτικού Ελέγχου – AML

Καθοδήγηση για ώρες σεμιναρίων για Διοικητικές Υπηρεσίες.

08/06/21             Επιστολή προς Έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Λευκωσίας

09/06/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Διατήρηση του μέτρου επικοινωνίας με το Δικαστήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10/06/21             Ανακοίνωση Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Συνάντηση με Πρόεδρο και Μέλη Ανωτάτου Δικαστηρίου

Πραγματοποίηση συγκέντρωσης έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο

14/06/21             Ανακοίνωση Διοικητικού Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Λειτουργία Δικαστηρίων από 14/06/21

17/06/21             Ανακοίνωση Πανεπιστημίου Λευκωσίας στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

Υποτροφίες Νομικής Σχολής

24/06/21             Ανακοίνωση – Διευκρινίσεις για συμμόρφωση εποπτευόμενων για θέματα AML                       

25/06/21             Προθεσμία υποβολής ερωτηματολογίων σχετικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

 

Εκ του Συμβουλίου

26/07/2021

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ