ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Newsletter) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Νοέμβριος 2020

 

Αγαπητές/Αγαπητοί,

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020 έλαβαν χώρα οι εξής κύριες δράσεις του Συμβουλίου:

 • ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2020 έλαβαν χώρα 2 συνεδρίες του Συμβουλίου, 1 τακτική και 1 έκτακτη. Οι βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ανά συνεδρία ήταν:

(Α) 4η Συνεδρία – (Τακτική)

(α) Εγκρίθηκαν τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων.

(β) Αποφασίστηκαν τα σχετικά με την διεξαγωγή του καθιερωμένου αγιασμού.

(γ) Εγκρίθηκε το υπόμνημα που είχε αποσταλεί από την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων για το θέμα της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου και εξουσιοδοτήθηκε η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων να προχωρήσει με την υλοποίηση του.

(δ) Αποφασίστηκε η εκδήλωση με θεατρική παράσταση που είχε αποφασιστεί σε προηγούμενη συνεδρία να αναβληθεί προς το παρόν λόγω της έξαρσης της πανδημίας – παρόμοια εκδήλωση θα γίνει προσπάθεια να διοργανωθεί στο μέλλον.

(ε) Εγκρίθηκε το Newsletter για τον μήνα Οκτώβριο το οποίο να αποσταλεί στα μέλη.

(στ) Αποφασίστηκε να εκδοθεί ανακοίνωση προς τα μέλη για τήρηση των μέτρων αναφορικά με την προστασία από τον κορονωιό αφού πρώτα εκδοθούν τυχόν νεώτερες ανακοινώσεις και/ή μέτρα της Κυβέρνησης που αναμένονται εντός των επόμενων λίγων ημερών.

(ζ) Εγκρίθηκε η ανακοίνωση για την διαδικασία παραπόνων η οποία να αποσταλεί στα μέλη.

(η) Εξουσιοδοτήθηκε ο Ταμίας και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων να προετοιμάσουν ερωτηματολόγιο για ειδική συνάντηση με Ελεγκτές Συλλόγου για ενημέρωση περί των οικονομικών και θα οριστεί ειδική συνεδρία για τον σκοπό αυτό.

(η) Έγινε ενημέρωση για την διαδικασία καταχωρήσεων στην αίθουσα του εντευκτηρίου και διαπιστώθηκε ότι αυτή κυλά ομαλά.

(θ) Έγινε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται για εξασφάλιση πιο αναλυτικής επεξήγησης της διαδικασίας πρώτων εμφανίσεων στο Ποινικό.

(ι)  Ενημερώθηκε το Συμβούλιο από τον Ταμία ότι το πάρκινγκ απέναντι από τα Δικαστήρια θα είναι στην διάθεση των δικηγόρων. Επίσης για τα υφιστάμενα προβλήματα της μπάρας του πάρκινγκ και για το πάρκινγκ έμπροσθεν του κτιρίου 4 και αποφασίστηκε να ενεργήσει ο Ταμίας προς επίλυση των. Επίσης να ετοιμαστεί ανακοίνωση και να αποσταλεί στα μέλη.

(ια) Αποφασίστηκε να γίνουν ενέργειες για συνάντηση με Κτηματολόγιο και Έφορο Εταιρειών και εξουσιοδοτήθηκε ο Γραμματέας να ενεργήσει. Επίσης να διευθετηθεί διαδικτυακή προβολή με εκπροσώπους των εν λόγω φορέων για να ενημερώσουν τα μέλη και να δεχτούν ερωτήσεις.

(ιβ) Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την  συνάντηση με τον Πρόεδρο και Πρωτοκολλητή του Εργατικού Δικαστηρίου  και εξουσιοδοτήθηκε η κα Γ. Ρούσου να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο και Πρωτοκολλητές Οικογενειακού Δικαστηρίου.

(ιγ) Εξουσιοδοτήθηκε η κα Η. Αιμιλανίδου να διευθετήσει συνάντηση με την Πρόεδρο και Πρωτοκολλητές Διοικητικού Δικαστηρίου.

(ιδ) Αποφασίστηκε η σύσταση των ακόλουθων Επιτροπών οι οποίες σε 1η φάση θα στελεχωθούν από τους ακόλουθους:

 

1.Κτιριακών θεμάτωv  (Νέο κτίριο και υφιστάμενα κτίρια, πάρκινγκ κτλ) 

Γ. Κωνσταντινίδης, Χ. Παπαχρυσοστόμου και Δ. Καίλης.

2. Παραπόνων, Σχέσεων με Δικαστές/Πρωτοκολλητεία/Φορείς

Γ. Ρούσου, Κ. Πανάγος, Χ. Βελάρης

3. Εκδηλώσεων και επιμόρφωσης

Η. Αιμιλιανίδου, Ν. Κουρσάρης, Σ. Σκορδής

4. Ευημερίας και Παθόντων

Γ. Στεφάνου, Σ. Σκορδής, Χ. Παπαχρυσοστόμου, Γ. Κωνσταντινίδης.

5. Ιστοσελίδας και ηλεκτρονικών μέσων/Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη.

Η. Αιμιλιανίδου, Ν. Κουρσάρης, Δ. Καϊλής

6. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας

Η. Αιμιλιανίδου, Γ. Ρούσου, Γ. Στεφάνου

7. Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη και Δικηγορικής Ύλης 

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου

 

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν την συγκρότηση τους και εν συνεχεία την περαιτέρω στελέχωση τους εάν αυτό κριθεί από τις ίδιες ως σκόπιμο.

Οι Επιτροπές θα καταθέτουν εισηγήσεις για δράσεις και/ή μέτρα στους τομείς τους προς το Συμβούλιο το οποίο θα παίρνει τις τελικές αποφάσεις.

(ιε)Ιστοσελίδα: Ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσε για το Συμβούλιο για τη πρόοδο των εργασιών. Αποφασίστηκε να ασκηθεί πίεση και να γίνουν ενέργειες για να μπορεί η ιστοσελίδα να λειτουργήσει το συντομότερο και εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπρόεδρος να δράσει σχετικά και να ενημερώνει το Συμβούλιο.

(ιστ) Πώληση νομικών συγγραμμάτων: Έγινε ενημέρωση από τον Ταμία επί του θέματος. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η πρακτική πώλησης νομικών συγγραμμάτων από τον Σύλλογο και να ακολουθηθεί κατά το δυνατό ενιαία πολιτική, ήτοι ο Σύλλογος να λαμβάνει προμήθεια 15% επί των πωλήσεων και κάποια βιβλία δωρεάν για την βιβλιοθήκη του.

(ιζ) Κατατέθηκαν οι σχετικές προσφορές που λήφθηκαν και εγκρίθηκε η αγορά του πολυμηχανήματος HP Colour Laser Jet Pro M283fdn αξίας 300 ευρώ για τις ανάγκες του Συλλόγου.

 

(Β) 5η Συνεδρία (Έκτακτη)

(α) Έλαβε χώρα ενημέρωση από Πρόεδρο για τα όσα αποφασίστηκαν στις συνεδριάσεις του Παγκυπρίου.

(β) Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την συνάντηση στις 26/11/2020 με Αναπληρώτρια Έφορο Εταιρειών.

(γ) Έγινε ενημέρωση από την Διευθύντρια του Συλλόγου για τις διευθετήσεις που έγιναν ήδη για τον Αγιασμό που θα γίνει 18/11/2020, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και για το ποιοι από τους επίσημους καλεσμένους μας θα παραστούν.

(δ) E-justice: Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις διεργασίες και για το ότι μάλλον 8/12/20 ξεκινά. Επίσης ότι πρέπει να προταθούν 2 άτομα που αφού εκπαιδευτούν θα εκπαιδεύουν στην συνέχεια δικηγόρους μάλλον για 3 μήνες περίπου. Αποφασίστηκε να διεξαχθεί συνάντηση με τον κ. Χαράλαμπο Νικολάου και εφόσον συμφωνηθούν οι όροι να προταθεί. Επίσης θα προταθεί και ο κ. Δ. Καιλής.

(ε) Νομοσχέδια Μεταρρύθμισης:- Διεξήχθη συζήτηση και ενημέρωση από Πρόεδρο και εκπρόσωπο στον Παγκύπριο  ότι θα αναθεωρηθούν  τα κείμενα των νομοσχεδίων και στο τέλος της εβδομάδας θα αποσταλούν τα αναθεωρημένα κείμενα. Αποφασίστηκε να ετοιμαστούν απόψεις από όλους και να συζητηθεί εκ νέου το θέμα.

 

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2020 διεξήχθηκαν από το Συμβούλιο οι εξής συναντήσεις:

05/11/20         Συνάντηση με:

   1. Πρόεδρο Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών
   2. Πρωτοκολλητή Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

Θέματα συζήτησης:

   1. Κτηριακό
   2. Χειρισμός Υποθέσεων
   3. Δικαστικά τέλη Εργατικού

 

24/11/20        Συνάντηση με: Πρόεδρο Διοικητικού Δικαστηρίου

Θέματα συζήτησης:

 1. Η διατήρηση του Διοικητικού Δικαστηρίου σε λειτουργία και η προώθηση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του, με την παράλληλη διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων και επισκεπτών στα Δικαστήρια.
 2. Περιορισμός εμφανίσεων με φυσική παρουσία, την έκδοση οδηγιών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, την έκδοση ενιαίων οδηγιών για την προώθηση κάθε υπόθεσης, τον καθορισμό διαφορετικής ώρας για τις υποθέσεις όπου κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία δικηγόρων, η αλλαγή αίθουσας σε περιπτώσεις όπου για μια υπόθεση εμφανίζονται πολλοί δικηγόροι και η έγκαιρη αποστολή πινακίων και οδηγιών

 

26/11/20                     Συνάντηση γνωριμίας με την  Αναπληρώτρια Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη κα. Στάλω Παπαϊωάννου.

 

 • ΔΡΑΣΕΙΣ

03/11/20                     Κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)    

                                        για τον μήνα Οκτώβριο 2020

09/11/20                     1η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

10/11/20                     Χώρος στάθμευσης του Τμήματος Δημοσίων Έργων

Μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς ο χώρος στάθμευσης του Τμήματος Δημοσίων Έργων έναντι της κεντρικής εισόδου του Ε.Δ.Λ. άνοιξε και παραμένει διαθέσιμος για στάθμευση στους Δικηγόρους.

18/11/20                     Αγιασμός

Τελέστηκε ο καθιερωμένος ετήσιος Αγιασμός από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας Γρηγόριο, σε παρουσία των:

 1. Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
 2. Διοικητική Πρόεδρος Ε.Δ.Λ.
 3. Προέδρων Ε.Δ.Λ.
 4. Αρχιπρωτοκολλητή Α.Δ.
 5. Διοικητική Πρωτοκολλητής Ε.Δ.Λ.
 6. Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού

23/11/20                     Δημιουργία κοινότητας στο Viber στην οποία θα γίνεται ενημέρωση για διάφορα θέματα που αφορούν τον Σύλλογο μας και όχι μόνο.

24/11/20                     2η Απολύμανση κτηρίων.

Σε συνεννόηση με την Διοικητική Πρωτοκολλητή του Ε.Δ.Λ. πραγματοποιήθηκε η δεύτερη απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλες τις αίθουσες του Δικηγορικού Συλλόγου και σε όλα τα κτήρια του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι ακόλουθες ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου εξεδόθηκαν από το Συμβούλιο:

06/11/20                     Επιστολή προς την Πρόεδρο Διοικητικού Δικαστηρίου για Συνάντηση γνωριμίας & συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο  Διοικητικό Δικαστήριο.

13/11/20                     Δελτίο Τύπου:

Μετά από συνάντηση με:

 1. Πρόεδρο Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών
 2. Πρωτοκολλητή Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών.

16/11/20                     Ανακοίνωση για Βαρώσια και Ψευδοκράτος

17/11/20                     Αποστάληκε η ανακοίνωση για τα Βαρώσια και το Ψευδοκράτος σε όλους τους Δ.Σ. Ελλάδας

18/11/20                     Επιστολή προς την Πρόεδρο Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων για συνάντηση γνωριμίας & συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.

18/11/20                     Δελτίο τύπου για την τέλεση του Αγιασμού

25/11/20                     Δελτίο τύπου: Μετά από συνάντηση με: Πρόεδρο Διοικητικού Δικαστηρίου

 

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

 

Εκ του Συμβουλίου

3/12/2020

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ