ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Newsletter) Οκτώβριος 2020

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Newsletter)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-

Οκτώβριος 2020

 

Αγαπητές/Αγαπητοί,

Με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προσπάθεια μας θα είναι να σας ενημερώνουμε για τις βασικότερες πτυχές της δράσης του Συμβουλίου και Συλλόγου μας.

Στόχος είναι αυτό το Δελτίο να θεσμοθετηθεί και να αποστέλλεται προς εσάς το τέλος εκάστου μηνός.

 

 • ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2020 έλαβαν χώρα 3 συνεδρίες του Συμβουλίου, 1 τακτική και 2 έκτακτες. Οι βασικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν ανά συνεδρία ήταν:

(Α) 1η Συνεδρία – (Συγκρότηση)

– Συγκρότηση του Συμβουλίου σε Σώμα

-Καθορίστηκε ότι οι Τακτικές Συνεδρίες του Συμβουλίου θα διεξάγονται την 1η Τρίτη εκάστου μηνός η ώρα 13:00.

(Β) 2η Συνεδρία (Τακτική Συνεδρία Μηνός Οκτωβρίου)

 • Να ετοιμαστεί υπόμνημα για τα Θέματα Δικαστηρίων – Πρωτοκολλητείου, να δοθεί σε Διοικητική Πρόεδρο και Πρωτοκολλητές και να διεξαχθούν συναντήσεις σχετικά για την εξεύρεση λύσεων και λήψη μέτρων.
 • Να καθοριστούν συναντήσεις με Διοικητική Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητή, Υπουργό κτλ
 • Να ετοιμαστεί εισήγηση για καταρτισμός Επιτροπών
 • Να προωθηθεί διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom όλων των τοπικών επιτροπών των επαρχιών για γνωριμία και συζήτηση επειγόντων θεμάτων
 • Να εκδοθεί ανακοίνωση για την πόλη της Αμμοχώστου
 • Να ετοιμαστεί υπόμνημα για την επαναλειτουργία βιβλιοθήκης του Συλλόγου – συνάντηση με σύνδεσμο Βιβλιοθηκονόμων
 • Να διεξαχθεί θεατρική παράσταση υπό την αιγίδα του Συλλόγου σε συνδυασμό με συζήτηση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα μέτρα και/ή απαγορευτικά διατάγματα αναφορικά με την πανδημία του κορονωιού.
 • Να ετοιμαστεί υπόμνημα για να αποφασιστεί/θεσμοθετηθεί η Δημόσια Ακρόαση στον Σύλλογο.
 • Να διεξαχθεί ειδική συνεδρία για τα οικονομικά θέματα για ενημέρωση των μελών, στην παρουσία των ελεγκτών του Συλλόγου.

(Γ) 3η Συνεδρία (Έκτακτη)

 • Να ετοιμαστεί ανακοίνωση προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου για την διαδικασία αποστολής παραπόνων.
 • Να ετοιμαστεί ανακοίνωση προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου για το θέμα της στελέχωσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΔΣ.
 • Να ετοιμαστεί ανακοίνωση προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου για το θέμα των εμφανίσεων στα Ποινικά και Αστικά.
 • Να ετοιμαστεί ανακοίνωση προς τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον covid-19.
 • Να χρησιμοποιηθεί το εντευκτήριο του συλλόγου για καταχωρήσεις δικογράφων με σκοπό την καλύτερη προστασία των δικηγόρων από τον COVID -19. Αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 

(α) η αγορά αποθήκης εξωτερικού χώρου (β) η αγορά κιβωτίων για τοποθέτηση των δικογράφων, (γ) η εργοδότηση έμπειρου ατόμου σε θέματα πρωτοκολλητείου και (δ) η σύναψη συμφωνίας με εταιρεία ασφαλείας για παραχώρηση ατόμου, για όση περίοδο διαρκεί η εξυπηρέτηση δικηγόρων στο εντευκτήριο του συλλόγου, για θέματα πρωτοκολλητείου.

 

 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2020 διεξήχθηκαν από το Συμβούλιο οι εξής συναντήσεις:

7/10/20           Συνάντηση με Διοικητική Πρωτοκολλητή Ε.Δ.Λ.

Θέματα συζήτησης:

Λειτουργία Δικαστηρίου και Πρωτοκολλητείων.

 

9/10/20           Συνάντηση με Διοικητική Πρωτοκολλητή Ε.Δ.Λ. στην παρουσία Πρωτοκολλητού Ποινικού Τμήματος

Θέματα συζήτησης:

Λειτουργία Δικαστηρίου και Πρωτοκολλητείων.

 

16/10/20         Συνάντηση με Αρχιπρωτοκολλητή Α.Δ.

Θέματα συζήτησης:

Λειτουργία Δικαστηρίου και Πρωτοκολλητείων.

 

20/10/20         Συνάντηση με Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Θέματα συζήτησης:

 1. Κτιριακό
 2. Πρωτοκολλητεία και Καταχωρήσεις
 3. Εμφανίσεις μέσω πανδημίας
 4. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη
 5. Διάφορα θέματα.

21/10/20         Συνάντηση με:       

 1. Διοικητική Πρόεδρο Ε.Δ.Λ.
 2. Διοικητική Πρωτοκολλητή Ε.Δ.Λ.
 3. Αρχιπρωτοκολλητή Α.Δ.
 4. Επαρχιακούς Δικαστές κα. Κυθραιώτου, κ. Φούλία
 5. Πρωτοκολλητή Ποινικού Τμήματος
 6. Λειτουργούς Ε.Δ.Λ.

Θέματα συζήτησης:

Λειτουργία Δικαστηρίου και Πρωτοκολλητείων.

 

22/10/20         Συνάντηση με:       

 1. Πρόεδρο Α.Δ.
 2. Δικαστή Α.Δ. κ. Παρπαρίνο
 3. Δικαστή Α.Δ. κ. Λιάτσο

Θέματα συζήτησης:

 1. Προβλήματα Δικηγόρων με την έξαρση της πανδημίας
 2. Μείωση αριθμού των μη απαραίτητων εμφανίσεων στα Δικαστήρια
 3. Επίλυση στεγαστικού προβλήματος
 4. Επικοινωνία με Δικηγόρους για καλές σχέσεις μεταξύ Δικαστών και Δικηγόρων.
 • ΔΡΑΣΕΙΣ

(Α) Ανάθεση Μαζικών Υποθέσεων Τροχαίας και Φορολογίας Δήμου Λευκωσίας- Ενημέρωση Δικηγόρων και σχετικές ενέργειες.

(Β) Αποστολή ανακοίνωσης για περίκλειστη πόλη Βαρωσίων σε δικηγορικούς συλλόγους και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(Γ) Ετοιμασία Υπομνήματος αναφορικά με τη λειτουργία του Δικαστηρίου και Πρωτοκολλητείων. Το Υπόμνημα δόθηκε στην Διοικητική Πρόεδρο του ΕΔΛ και κοινοποιήθηκε στην Αρχιπρωτοκολλητή Α.Δ. και στους Πρωτοκολλητές Ε.Δ.Λ..

(Δ) Διαμόρφωση μεγάλης αίθουσας Εντευκτηρίου του Συλλόγου και λειτουργία της προς τον σκοπό της αποσυμφόρησης, διευκόλυνσης και επιτάχυνσης καταχωρήσεων στο Αστικό Πρωτοκολλητείο.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

(Α) Οι ακόλουθες ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου εξεδόθηκαν από το Συμβούλιο:

09/10/20         Ανακοίνωση για θέμα περίκλειστης πόλης Βαρωσίων

13/10/20         Ανακοίνωση για βίντεο που κυκλοφόρησε από το κανάλι  Al Jazeera

20/10/20         Δελτίο Τύπου: Μετά από συνάντηση με Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

21/10/20         Δελτίο Τύπου:

Μετά από συνάντηση με:

 1. Διοικητική Πρόεδρο Ε.Δ.Λ.
 2. Διοικητική Πρωτοκολλητή Ε.Δ.Λ.
 3. Αρχιπρωτοκολλητή Α.Δ.
 4. Ε.Δ. κα. Κυθραιώτου, κ. Φούλία
 5. Πρωτοκολλητή Ποινικού Τμήματος
 6. Λειτουργούς Ε.Δ.Λ.

 

22/10/20         Δελτίο Τύπου:

Μετά από συνάντηση με:

 1. Πρόεδρο Α.Δ.
 2. Δικαστή Α.Δ. κ. Παρπαρίνο
 3. Δικαστή Α.Δ. κ. Λιάτσο

 

23/10/20        Ανακοίνωση Διοικητικής Προέδρου Ε.Δ.Λ.

Ακολουθητέα πρακτική διεκπεραίωσης πολιτικών υποθέσεων

 

23/10/20         Ανακοίνωση Τμήματος Ποινικών Υποθέσεων.

Για τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος

 

26/10/20         Ανακοίνωση – Διαδικασία καταχώρησης εγγράφων

στη μεγάλη αίθουσα του Συλλόγου – Εντευκτήριο.

 

(Β) Οι ακόλουθες επιστολές αποστάληκαν:

07/10/20         Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Ε.Δ.Λ.

07/10/20         Αρχιπρωτοκολλητής Ανωτάτου Δικαστηρίου

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Ε.Δ.Λ.

07/10/20         Διοικητική Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Ε.Δ.Λ.

07/10/20         Διοικητική Πρωτοκολλητής Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Ε.Δ.Λ.

20/10/20         Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Επιστολή Γνωριμίας & αίτημα για σεμινάριο/διαδικτυακή συνάντηση  με τα μέλη του Δ.Σ.Λ. για επεξήγηση και επίλυση ερωτημάτων και προβλημάτων.

20/10/20         Έφορο Φορολογίας

Επιστολή Γνωριμίας & αίτημα για σεμινάριο/διαδικτυακή συνάντηση  με τα μέλη του Δ.Σ.Λ. για επεξήγηση και επίλυση ερωτημάτων και προβλημάτων.

20/10/20         Διευθυντή Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Επιστολή Γνωριμίας & αίτημα για σεμινάριο/διαδικτυακή συνάντηση  με τα μέλη του Δ.Σ.Λ. για επεξήγηση και επίλυση ερωτημάτων και προβλημάτων.

20/10/20         Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Επιστολή Γνωριμίας & αίτημα για σεμινάριο/διαδικτυακή συνάντηση  με τα μέλη του Δ.Σ.Λ. για επεξήγηση και επίλυση ερωτημάτων και προβλημάτων.

20/10/20         Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Ε.Δ.Λ.

20/10/20         Πρόεδρος Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

20/10/20         Πρωτοκολλητής Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

20/10/20         Πρόεδρος Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

20/10/20         Πρωτοκολλητή Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Επιστολή Γνωριμίας & Συζήτηση για λύσεις για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δικηγόροι στο Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Ευχαριστούμε για την στήριξη σας.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια προς το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων μας αλλά και της δικαιοσύνης και είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι να ακούσουμε εισηγήσεις και/ή απόψεις σας σχετικά.

 

Εκ του Συμβουλίου

3/11/2020

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ